Testen en beschermen

De GGD is verantwoordelijk voor het testen van de bevolking.  Ook mensen zonder klachten kunnen zich laten testen.

De GGD is bereikbaar op 030-6305400, of via de OLVG app of het portaal van de GGD, ook voor testen thuis. Testuitslagen per zorgmail doorgeven aan ggdregioutrecht@zorgmail.nl

 

Zorgmedewerkers met milde klachten en negatieve sneltest
Medewerkers van de huisartsenpraktijk met milde klachten (zonder koorts/benauwdheid/hoesten) en een negatieve antigeensneltest, die in afwachting zijn van de uitslag van de PCR-test, mogen in uitzonderingssituaties waarbij de continuïteit van zorg in het geding komt door dreigende personele krapte aan het werk.
Wel altijd chirurgisch mondneusmasker IIR dragen en bij persoonlijke verzorging en lichamelijk onderzoek ook handschoenen. Lees meer over antigeen(snel)testen in het document ‘Antigeen(snel)testen COVID-19’ en op ‘Inzet en testbeleid zorgmedewerkers’.

Opzet crisis organisatie

Het projectteam COVID-19 van de samenwerkende regionale huisartsenorganisaties in de provincie, heeft op 23 september het HAROP weer geactiveerd. Hiermee volgen de huisartsen de opschaling van het ROAZ. Daarmee is er weer een centraal crisisteam huisartsenzorg in de provincie actief, oftewel het CCT.

De crisis organisatie stuurt de gang van zaken aan. Doel is continuïteit van huisartsenzorg en indammen van de epidemie.

Het RIVM zet het beleid uit. De GGD zit met de huisartsenorganisaties in een centraal crisisteam (CCT) voor de hele regio Utrecht. HUS en Primair vormen het crisisteam stad Utrecht (CTST). Elke wijk heeft een eigen crisisteam.

Streven is zaken zo decentraal mogelijk op te lossen. Wijken rapporteren aan het CTSU hoe het gaat en via het CTST wordt de stand van zaken in heel Utrecht teruggekoppeld naar de wijken.

Archief

RIVM

Testbeleid. 

Sneltesten, 12 oktober.

Actuele informatie

PBM buiten het ziekenhuis

NHG,

Addendum praktijkhandleiding grepvaccinatie.

Nieuwsbrief 16

Dossier Corona

Infectiepreventie

Richtlijnen PBM buiten het ziekenhuis en toelichting dd 6 mei.

LHV,

Nieuwsbrief 28-7

Herstelzorg in basispakket

Akkoord over financiële steun voor huisartsen,

Update declareerwijzer

LHV midden Nederland,

Nieuwsbrief

GGD, telefoon patiënten 0800-12002, of 030-6305400,  voor professionals infectieziektebestrijding  030-6086077. Testen zorgpersoneel 0800-8101

Nieuwsbrief 23 

Nieuwsbrief 22

Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief 22

Nieuwsbrief 21

Kwantitieve analyse pandemie regio Utrecht. (juni)

Corona pagina.

Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 15 

Overlegplatform

Centraal crisisteam

Nieuwsbericht opschalen september

Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 14

ROAZ 088-7559621

Notitie aanpak Covid-19 woonvormen ouderen

Update 15 april

Factsheet welk mondmasker

Factsheet verdeling PBM

Saltro,

Update 27 mei

Gewijzigde openingstijden en lokaties

UMC, 0800-1351

Corona pagina

Nieuwsbrief 23 april

Antonius ziekenhuis,

Alle nieuwsbrieven.

Diakonessenhuis,

Alle nieuwsbrieven

Actuele informatie voor patiënten.

Psyhag

Startpagina psychische corona effec

KOPKOFF Utrecht, tips en filmpjes voor gezinnen met stress.

Altrecht, corona pagina.
Nieuwsbericht 11 mei.

Lokalis nieuwsbericht 20 mei.

De Waag biedt ondersteuning. bij huiselijk geweld.

ARBO nieuwsbrieven

Meer nieuws
Crisisteam stad Utrecht (CTSU)

HUS heeft een vast team dat verantwoordelijk is voor crisisbeheersing.

Crisisbeheersing
toetsenbord HUS
Digitale ondersteuning

Vaccinatie selecties maken? Online vergaderen met meer mensen, beeldbellen met patiënten, de OLVG corona app, VIP life rapportages over corona. Zie digitale ondersteuning. Promoot de OLVG app door de link op je website te zetten.

Naar pagina
Behandeling buiten het ziekenhuis

Zorgcoördinatie Centrum (ZCC) COVID, 

7 dagen per week van 9:00-18:00, bel 085-1124755 
Aanvragen tijdelijk verblijf, zie bericht oktober 2020.

Algemene nummer  ZCC Midden-Nederland: 085-7735777 (zelfde team).

Noodopvang daklozen met COVID

Koploperstraat 50 te Utrecht. Telefoon 088-0653985. Positieve testuitslag vereist.

Lees meer

Wijkverpleging, procedure plaatsen patiënt met covid.

 

Revalidatie

Diëtetiek en fysiotherapie het herstel van Covid-19 patiënten. Lees meer.

Specifiek over COPD en fysiotherapie. Mensen met longklachten kunnen terecht op coronalongplein.nl. Zorgverleners kunnen de Ziektelastmeter ná Corona invullen.

Gesprekshulp kwetsbare patiënten

Lees hier de  handleiding huisartsenpraktijk Oog en Al voor actief benaderen van kwetsbare patiënten.

Diabetes advies  DiHAG Langerhans. Kijk hier. Plus nieuwsbrief, hier.

Triage, lees hier thuis behandelen of ziekenhuis voor ouderen?

 

Behandelwensen

Lees ook deze gesprekshulp behandelgrenzen en toolkit advanced care planning voor het levenseinde.

VVT

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is een escalatieprocedure vastgelegd voor COVID patiënten. Deze wordt nu ook voor non-COVID patiënten toegepast.

Werkwijze:

Wanneer je  voor een patiënt thuiszorg zoekt dan neem je contact op met een thuiszorgorganisatie. Meestal uit jouw wijk/regio. Indien de thuiszorgorganisatie je vraag niet kan honoreren dan nemen zij  de rol van bemiddelaar op zich, zoals contractueel vastgelegd in de overeenkomst met zorgverzekeraars, en bellen maximaal 3 andere thuiszorgaanbieders. Resulteert dit niet in het vinden van passende zorg dan neemt de aanbieder contact op met zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar van de patiënt.

De huisarts kan er in overleg met de wijkverpleegkundige ook voor kiezen om zelf maximaal 3 thuiszorgorganisaties te bellen en daarna zelf contact op te nemen met zorgbemiddeling. Indien de thuiszorgorganisatie deze procedure niet kent dan kun je ze op deze informatie wijzen.

 

Zuurstofbehandeling thuis

In de leidraad van het NHG wordt zuurstofbehandeling thuis als een mogelijkheid genoemd. Vivisol 013-5231022; kan dit (voorlopig) thuis leveren. Tussen 8.30 en 17u dit formulier  mailen naar zuurstof@vivisol.nl (beveiligde mail). Zij  stemmen het tijdstip van levering af met de contactpersoon (familie). Vul  datum in, bij spoed; datum van vandaag + “spoed.
Bel buiten kantoortijden  storingsdienst 013-5231022 om aan te vragen, mail wel ook zsm het ingevulde formulier.

Mantelzorg

PBM-pakketten voor mantelzorgers  en zorgverleners die kwetsbare personen verplegen of verzorgen kunnen met een recept van de huisarts of de infectie-arts van de GGD gratis een PBM-pakket ophalen in de apotheek. Er is een klein pakket voor de korte termijn (in afwachting van een uitslag) en voor de lange termijn (bij een positieve test). De memocode die je voor beide kunt gebruiken is COVIX.

Steunpunt Mantelzorg geeft aan waar u terecht kunt. Lees deze flyer of website.

Checklist ter ondersteuning van mantelzorgers thuis. En instructiefilmpjes.

Palliatieve zorg

Palliaweb en het NHG over palliatieve zorg in tijden van corona.

Zorgdomein

Meld niet geteste patiënten en overledenen. Lees meer.

Long covid

Van onze collega’s bij Unicum:

Folder herstellen na corona.

Handreiking multidisciplinaire samenwerking post-covid.

 

Doorverwijzen naar C-support voor ondersteuning.

Reguliere zorg

Telefonische uitvraag patiënten: Kom alleen, kom op tijd, draag een mondmasker, kom níet als je luchtwegklachten hebt.

Veilige praktijk? Schermen voor balies, rustiger wachtkamers door asynchrone spreekuren van artsen, om en om digitaal/fysiek consult, stoelen weghalen, afstanden tapen.

NZA zet aantal digitale reguliere zorg initiatieven op een rij.

NHG: herstarten van de reguliere zorg

LHV: praktische tips over zorg aan niet-COVID patiënten, het inrichten van de praktijk en  informeren van patiënten.

Practicalia

Overleg met een specialist, gebruik nummer 9 van je telefooncentrale
Maak het specialisten van de ziekenhuizen makkelijk om contact met je op te nemen en samen te overleggen. Zorg dat in het keuzemenu van je telefooncentrale doorkiesnummer 9 direct doorschakelt naar de overleglijn. Doorgeven van je mobiele telefoonnummer werkt ook drempelverlagend.

PBM

PBM – Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor vragen met betrekking tot PBM: Veiligheidsregio Utrecht 088-8781000

Richtlijnen RIVM persoonlijke bescherming buiten ziekenhuis.