Wie zijn wij?

De coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS) verenigt de huisartsen in Utrecht Stad. Samen zetten we ons in om de slagkracht van huisartsen te versterken en regie over de eerstelijns zorg op te pakken. Via chronische zorgprogramma’s met ketenpartners en samenwerking in de wijk als speerpunten, realiseren we goede en doelmatige zorg voor onze patiënten.

Geert Philipsen
Algemeen directeur

“De HUS maakt zich sterk voor hoogwaardige huisartsenzorg aan patiënten.”

Utrechtse huisartsen

HUS vertegenwoordigt zo’n 160 huisartsen die samen een gebied met 260.000 inwoners bestrijken. Deze huisartsen zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie HUS.

Onze leden zijn praktijkhouder, waarnemer of in loondienst.

Open hieronder een visueel overzicht van de Utrechtse huisartsenpraktijken.

Utrechtse huisartsenpraktijken
Organisatie

Hieronder vind je het organogram van HUS. HUS is een organisatie van en voor leden. De ledenvergadering is dan ook het hoogste orgaan van de organisatie. Alle Utrechtse huisartsen bepalen in de algemene ledenvergadering welke activiteiten HUS onderneemt.

We maken meer mogelijk

HUS maakt meer mogelijk door de krachten te bundelen. Een diabetesprogramma kan bijvoorbeeld niet  individueel worden geregeld door een huisarts, maar wel collectief.

HUS zet zich in voor:

  • Belangenbehartiging
  • Nascholing
  • Spoedzorg
  • Crisisbeheersing
  • Chronische zorg (Diabetes, COPD, CVRM)
  • GGZ
Regio organisatie i.o.

Vanaf 2022 heeft HUS twee BV’s in haar gelederen; de Spoedpost Utrecht stad en Organisatie & Infrastructuur (O&I) Utrecht stad. Deze nieuwe regio organisatie wordt het stedelijk aanspreekpunt voor geïntegreerde zorg en ondersteuning binnen de eerste lijn.

Bestaande GEZ financiering en ketengelden HUS  zullen opgaan in financiering van de activiteiten van deze BV.

Kijk voor meer informatie op de tijdelijke website Zorg in de Steigers, op weg naar een regio organisatie voor Utrecht stad.

Zorg in de steigers