Wat is HUS?

De coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS) verenigt de huisartsen in Utrecht Stad. Samen zetten we ons in om de slagkracht van huisartsen te versterken en regie over de eerstelijns zorg op te pakken. Via chronische zorgprogramma’s met ketenpartners en samenwerking in de wijk als speerpunten, realiseren we goede en doelmatige zorg voor onze patiënten.

Geert Philipsen
Algemeen directeur

“De HUS maakt zich sterk voor hoogwaardige huisartsenzorg aan patiënten.”

Organisatie

Onderstaand vindt u het organogram van HUS. HUS is een organisatie van en voor de leden. De ledenvergadering is dan ook het hoogste orgaan van de organisatie. Alle Utrechtse huisartsen bepalen in de algemene ledenvergadering welke activiteiten HUS onderneemt.

We maken meer mogelijk

HUS maakt meer mogelijk door collectieve belangenbehartiging. Een diabetesprogramma kan bijvoorbeeld niet door één huisarts individueel worden geregeld, maar als collectief is dit wel mogelijk.

HUS zet zich in voor:

  • Belangenbehartiging
  • Beleid op spoedzorg
  • Diabetes
  • COPD
  • CVRM
  • POH-GGZ
  • Nascholing