Wie zijn wij?

De coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS) verenigt de huisartsen in Utrecht Stad. Samen zetten we ons in om de slagkracht van huisartsen te versterken en regie over de eerstelijns zorg op te pakken. Door multidisciplinaire samenwerking op het niveau van praktijk, wijk en stad, realiseren we goede en doelmatige zorg voor onze patiënten.

Utrechtse huisartsen

HUS vertegenwoordigt zo’n 160 huisartsen die samen een gebied met 260.000 inwoners bestrijken. Deze huisartsen zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie HUS.

Onze leden zijn praktijkhouder, waarnemer of in loondienst.

Open hieronder een visueel overzicht van de Utrechtse huisartsenpraktijken.

Utrechtse huisartsenpraktijken
Statuten en Reglementen

Op 1 januari 2022 zijn de statuten van de coöperatie HUS en de Spoedpost B.V. aangepast, en zijn statuten voor de holding HUS B.V. en Organisatie & Infrastructuur B.V. van kracht geworden.

De coöperatie HUS is enig aandeelhouder van de holding. De holding HUS is enig aandeelhouder van de Spoedpost B.V. en Organisatie & Infrastructuur B.V.

De statuten van de holding BV regelen de verhouding tussen het bestuur (die de coöperatie vertegenwoordigt in de algemene
vergadering van de holding B.V.), de directie en de raad van commissarissen.

Statuten coöperatie HUSStatuten Holding HUSStatuten SterkzorgStatuten Spoedpost Utrecht stadReglement Coöperatie HUSReglement holding HUSReglement SterkzorgHuishoudelijk reglement SpoedpostRoosterreglement SpoedpostConflictregeling RVC en directie HUSKlokkenluidersregeling
Organisatie

HUS is een organisatie van en voor leden. De ledenvergadering is dan ook het hoogste orgaan van de organisatie. Alle Utrechtse huisartsen bepalen in de algemene ledenvergadering welke activiteiten HUS onderneemt.

Hieronder vind je het organogram van HUS. Waar de term directie staat, wordt de directie van de holding bedoeld. De directie is eenhoofdig.

Cliëntenraad

De cliëntenraad voor de eerstelijn in Utrecht stad adviseert over de directe en indirecte patiëntenzorg door de Spoedpost, Sterkzorg, en twee grote huisartsenpraktijken, te weten Nieuw-Plettenburg en Gezondheidscentrum Oog in al. Deze scope geeft een brede blik op zorg; directe huisartsenzorg overdag, ’s avonds, ’s nachts en in het weekend, en multidisciplinaire ondersteuning van de eerstelijn in de praktijk, wijk en stad.

De raad bestaat uit vijf leden (vlnr): Malika Ennahachi zet zich al geruime tijd in voor beweegaanbod, ouderen, dementie- en cultuursensitieve zorg, Amina Berkane Abakhou is bekend coach en bewoner van Kanaleneiland, Dick Kroon heeft veel ervaring met bewonersparticipatie in Zuid), Harry Slot heeft een schat aan ervaring met advieswerk, en tot slot is Peter Bremers gepokt en gemazeld in de GGZ.

We maken meer mogelijk

HUS maakt meer mogelijk door de krachten te bundelen. Collectief kun je bijvoorbeeld sterke zorgprogramma’s ontwikkelen, wat voor een individuele huisarts veel lastiger is.

Operationele activiteiten

HUS heeft twee BV’s in haar gelederen; Sterkzorg (voorheen Organisatie & Infrastructuur) en de Spoedpost Utrecht stad (SUS).

Eerstgenoemde organisatie is het stedelijk aanspreekpunt voor geïntegreerde zorg en ondersteuning binnen de eerste lijn – voor praktijk, wijk en stad. Bestaande GEZ financiering en ketengelden van HUS zijn opgenomen in de financiering van de activiteiten van deze BV.

De Spoedpost geeft op een centrale locatie in de stad invulling aan 24/7 huisartsenzorg.

Kijk voor meer informatie op

SterkzorgSpoedpost Utrecht stad
Bestuur, directie en medewerkers

In het bestuur van HUS zitten drie huisartsen. De holding HUS heeft een algemeen directeur en wordt ondersteund door een bureau. Zowel Organisatie & Infrastructuur als de Spoedpost kennen duaal management.

Personalia
Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen, bestaat uit drie leden (op foto vlnr); Ruben Baumgarten, Ella Kalsbeek (voorzitter) en Sander Gerritsen.

Alle drie hebben zij hun sporen  ruimschoots verdiend. Ella Kalsbeek was tot voor kort voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging LHV. Ze heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring. Ruben Baumgarten is directeur van RHMDC. Sander Gerritsen is interim bestuur bij het Jeroen Bosch ziekenhuis. Alle drie hebben zij bovendien ervaring als toezichthouder binnen (en buiten) de zorg.