Wat is HUS?

Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is de aanspreekbare organisatie voor de huisartsen in Utrecht Stad. Alle Utrechtse huisartsen zijn lid van HUS.

Geert Philipsen
Algemeen directeur

“De HUS maakt zich sterk voor hoogwaardige huisartsenzorg aan patiënten.”

Organisatie

Onderstaand vindt u het organogram van HUS. HUS is een organisatie van en voor de leden. De ledenvergadering is dan ook het hoogste orgaan van de organisatie. Alle Utrechtse huisartsen bepalen in de algemene ledenvergadering welke activiteiten HUS onderneemt.

We maken meer mogelijk

HUS maakt meer mogelijk door collectieve belangenbehartiging. Een diabetesprogramma kan bijvoorbeeld niet door één huisarts individueel worden geregeld, maar als collectief is dit wel mogelijk.

HUS zet zich in voor:

  • Belangenbehartiging
  • Beleid op spoedzorg
  • Diabetes
  • COPD
  • CVRM
  • POH-GGZ
  • Nascholing (per 1 januari 2016)
  • IUD, een collectief contract voor het plaatsen van spiraaltjes