Gratis tolkenservice

Iedereen moet de kans moet krijgen om iets te begrijpen en om begrepen te worden. Daarom werken we met de gratis tolkenservice die de Veiligheidregio Utrecht (VRU) heeft geregeld.
Zie deze bijlage over wat voor soort dienst, hoe je tolkdiensten aan kunt vragen en hoe een tolk te werk gaat. Tip: Heb je een telefonisch tolk nodig, vraag deze altijd ad hoc aan. Op deze manier voorkom je onnodige annuleringskosten.

Druk op gezondheidszorg

De oorlog in Oekraïne heeft een enorme vluchtelingenstroom op gang gebracht.  Deze situatie legt een toenemende druk op de gezondheidszorg in Nederland en vanzelfsprekend ook in Utrecht. De verantwoordelijkheid van de zorg ligt bij de gemeenten zoals te lezen in een LHV-nieuwsbericht. Echter is de realiteit dat ook huisartsen om hulp gevraagd wordt. Het crisisteam heeft het Harop geactiveerd om de huisartsen in Utrecht te ontlasten. Ze is in gesprek met de gemeente en de GHOR. Wij kijken of medische zorg op aparte  locaties met bijvoorbeeld waarnemers kan worden georganiseerd.

Vergoeding medische zorg

Oekraïne is geen lid van de Europese Unie maar heeft wél een associatieverdrag met Europa. Dat betekent dat Oekraïners hier legaal verblijven (statushouder) en bijvoorbeeld ook zonder vergunning mogen werken. Vanwege dit associatieverdrag vallen medische zorgkosten van vluchtelingen uit Oekraïne onder de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’. Zij hebben recht op zorg overeenkomend met wat in het basispakket van de zorgverzekering zit.

Het CAK schrijft het volgende: “Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij ons subsidie kunt aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Voor zorg verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. U hoeft geen bijdrage te vragen van de patiënt.”

Hier vind je meer informatie over hoe je subsidie kunt aanvragen.

Zorgverleners kunnen 100% van die kosten vergoed krijgen, mits zij binnen dertig dagen melding doen bij het centrale meldpunt van de GGD GHOR. Deze vraag je aan bij de GHOR. Hiervoor kun je deze link gebruiken. Houd er rekening mee dat het aanmelden best wat tijd in beslag neemt. Er dient eerst ingelogd te worden door de huisarts met de uzi-pas. Na een mailtje aan de GGD volgt de mogelijkheid tot inloggen.

Farmaceutische hulp

Voor deze groep vluchtelingen mogen alle apothekers zorg leveren. Dat betekent dat deze vluchtelingen naar de dichtstbijzijnde apotheker kunnen gaan en daar verder geholpen worden. Voor declaraties geldt ook voor de apothekers de regeling van het CAK.

Verzoek om duidelijk op een recept te vermelden dat het een recept voor een vluchteling betreft. Hierdoor zijn de apotheken voorbereid en wordt de administratieve druk aan de balie enorm beperkt.

Vertalen

Het Achterstandsfonds vergoedt de inzet van de tolkentelefoon voor de zorg voor gevluchte Oekraïners die zich bij een huisarts melden. In deze bijlage staat beschreven hoe je de tolkentelefoon kun t inschakelen.

Let op! Oekraïners die door het COA worden opgevangen vallen onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers. Voor hen kan een tolk worden ingeschakeld via telefoonnummer 020-8202892, Regeling Medische zorg Asielzoekers.

 

Medicatievertaling: Een handig tool om medicatie te vertalen is: https://mednex.net.ua/catalog/

Een website met alle medicatie in het Russisch (incl. verpakkingen). DeepL is een goede vertaal app.

 

Picto’s medische communicatie met tekst in Oekraïens en Nederlands

Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4 en nummer 5.

 

Apothekerskaart met iconen en omschrijving in Oekraïens. En toedieningsinstructies in het Oekraïens.

Praktische aandachtspunten
Medische hulp noodopvang Jaarbeurs

Vanaf 9 maart worden vluchtelingen opgevangen in de Jaarbeurs.  Er vindt een eerste kortdurende opvang plaats. Het lukt tot nu ” om mensen snel naar een gastgezin, een hotel of ander onderkomen met betere omstandigheden te plaatsen.  Meestal gaat het om jonge moeders met kinderen en een enkele opa of oma.

Onderdeel van de noodopvang is een medische post, beheerd door Volksgezondheid Utrecht. Er is een verpleegkundige van 9 tot 17 u die beschikt over een kleine voorraad OTC medicatie en noodmedicatie. De verpleegkundige werkt onder supervisie van een arts van de gemeente.

Daarnaast biedt een aantal (gepensioneerde) artsen een aantal uren in de middag bij toerbeurt ondersteuning in hal vijf. Meestal gaat het om gewoon huisartsgeneeskundig werk en dat is goed te doen. Deze huisartsenzorg is voor vluchtelingen in de jaarbeurs, maar ook voor mensen uit de stad, indien ze geen praktijk kunnen vinden. Zorg in de eigen praktijk heeft, in verband met de continuïteit, wel de voorkeur.

Lees hier een impressie van een van de huisartsen.