Meerwaarde

Beeldbellen met de patiënt (of een mantelzorger) kan een belangrijke meerwaarde hebben ten opzichte van telefonisch contact. Visuele informatie biedt de mogelijkheid om huidafwijkingen globaal te beoordelen en een inschatting te maken van de mate van dyspnoe of ziek zijn. Daarbij kan het vanuit sociaal oogpunt prettig zijn om elkaar in de ogen te kijken.

Implementatie

Het implementeren van een nieuwe werkwijze vraagt tijd en aandacht, zaken waaraan het ten tijde van een crisis juist kan ontbreken. Wij denken dat het eventuele starten met beeldbellen weloverwogen dient te gebeuren en adviseren dit planmatig aan te pakken, waarbij het beoogde doel leidend moet zijn.

Tips & tricks beeldbellen

ICT&health verzamelde op basis van de ervaring van behandelaren de acht beste Tips & Tricks op het gebied van beeldbellen.

Ga naar ICT&health
Advies HUS

Er zijn toepassingen op de markt voor drie verschillende doelgroepen, de consument (denk aan Skype, Facetime en WhatsApp), de zakelijke gebruiker (denk aan Zoom, WebEx en Skype) en de zorgaanbieder (zie verder). Wij beperken ons hier tot beeldbellen voor de laatstgenoemde categorie en meer specifiek tot die applicaties die snel, dus zonder inrichting van systemen, inzetbaar zijn, te weten: FaceTalk, Ksyos, WeSeeDo en ClickDoc. Alle vier de systemen voldoen aan ISO-normering en NEN7510.

Wij hebben daarbij niet de pretentie volledig te zijn en houden ons nadrukkelijk aanbevolen voor andere inzichten.

NHG-advies

Op de website van het NHG vind je informatie over beeldbellen met een handige keuzetabel waarin alle applicaties met elkaar worden vergeleken.

Ga naar NHG-advies
LHV-advies

Op de website van de LHV is een goed overzicht te vinden van de verschillende applicaties die gebruikt kunnen worden voor beeldbellen in de huisartspraktijk.

Ga naar overzicht LHV
Stappenplan

Orientatie

Stel vast waaraan behoefte bestaat. Waarom willen jullie beeldbellen? Is beeldbellen de juiste oplossing voor je probleem? Betrek alle medewerkers hierbij!

Testen

Maak een keuze uit de verschillende toepassingen. Vraag bij een of meerdere leveranciers een demo aan en test die op verschillende apparaten (desktop/laptop, tablet en smartphone).

Aanschaf

Schaf de toepassing aan die het best bij jullie behoefte aansluit. Denk na over het aantal licenties/accounts dat je aanschaft. Sluit bij voorkeur geen langetermijnovereenkomst af; de ontwikkelingen gaan snel.

Implementatie

Besteed na aanschaf veel tijd aan de implementatie van je nieuwe applicatie. Laat alle medewerkers ermee kennis maken en denk na over hoe je hierover naar de patienten communiceert.

Evaluatie

Evalueer op gezette tijden je product en overweeg bij tegenvallende resultaten of prestaties een ander product aan te schaffen.

Ksyos

  • Web-based (arts)
  • Web-based (patient)
  • €28 / maand
  • Gebruikt platform WeSeeDo
Demo aanvragen