Crisisteam stad Utrecht (CTSU)
Wouter Bisseling

Huisarts, lid crisisteam

Manon Horsman

Huisarts, lid crisisteam, werkgroep Spoedzorg

Mariska de Velde Harsenhorst

Medisch directeur

Bestuurssecretaris, beleid en communicatie, lid crisisteam

Directiesecretaresse, lid crisisteam

Freek Baars

Communicatie, lid crisisteam

Wat is een Crisis?

 

Crises die een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van de huisartsenzorg:

  • Sluiting van de spoedpost
  • Stortvloed aan patiënten
  • Tekort aan personeel
  • Uitval van energie of ICT-infrastructuur
  • Een calamiteit
  • Uitbraak van een infectieziekte
Hoe komen we in actie?

Na melding van een incident bepalen we of er sprake is van een crisis. Zo ja, dan treedt de alarmfase en daarmee het crisisplan in werking.

De mate van opschaling hangt af van de crisis. Er kan worden opgeschaald binnen een wijk (wijk coördinator), naar de stad (crisisteam stad Utrecht – CTSU), naar de hele regio (centraal crisisteam regio Utrecht – CCT), of zelfs landelijk.

Zodra het crisisplan van HUS in werking treedt, staan het CTSU en de wijk coördinatoren paraat. Nadat er weer is afgeschaald, gaan deze teams op de waakvlam. In tijdens van crisis heeft het crisisteam aansturende bevoegdheden richting alle huisartsen in Utrecht stad en wordt op haar beurt aangestuurd door het CCT.

Inbedding zorglandschap

Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), in Utrecht maken aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Het UMCU organiseert dit overleg. Een van de thema’s is rampen en crisisbeheersing.

HUS neemt deel aan het ROAZ.

 

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van alle 26 Utrechtse gemeenten in de provincie Utrecht. Met centralisten op de 112-meldkamer, brandweermensen, en professionals rond risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

 

GGD-GHOR regio Utrecht leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

 

Ons doel

Ook tijdens een crisis willen we de continuïteit van huisartsenzorg waarborgen. De wet verplicht huisartsenorganisaties als HUS hiervoor zorg te dragen.

Om hier invulling aan te geven heeft HUS een Crisisplan opgesteld. Dat beschrijft de afspraken en structuren om een crisis te managen. Lees hier de samenvatting of hier het volledige document.

Mariska de Velde Harsenhorst
Lid crisisteam

“Wanneer er direct gehandeld moet worden zijn de lijnen kort. En werken we eendrachtig samen.”

Contact

Het CTSU is bereikbaar via ctsu@huisartsenutrechtstad.nl

(vanzelfsprekend hebben onze belangrijkste partners onze spoednummers)

Aanspreekpunt buiten crisistijd is Karin Bokhove bokhove@huisartsenutrechtstad.nl

Vluchtelingen Oekraïne

Hieronder vind je een pagina met praktische informatie over huisartsenzorg aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Corona crisis

Tijdens de corona crisis hebben we een startpagina bijgehouden die de belangrijkste informatie bij elkaar bracht.