Crisisteam stad Utrecht (CTSU)
Wouter Bisseling

Huisarts, lid crisisteam

Jack Muller

Huisarts, lid crisisteam

Manon Horsman

Huisarts, lid crisisteam, voorzitter werkgroep Spoedzorg

Medisch manager Spoedpost

Mariska de Velde Harsenhorst

Huisarts, lid crisisteam

Algemeen Directeur, lid crisisteam

Bestuurssecretaris, beleid en communicatie, lid crisisteam

Directiesecretaresse, lid crisisteam

Freek Baars

Communicatie, lid crisisteam

Wat is een Crisis?

 

Crises die een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van de huisartsenzorg:

  • Sluiting van de spoedpost
  • Stortvloed aan patiënten
  • Tekort aan personeel
  • Uitval van energie of ICT-infrastructuur
  • Een calamiteit
  • Uitbraak van een infectieziekte
Hoe komen we in actie?

Na melding van een incident bepalen we of er sprake is van een crisis . Zo ja, dan treedt de alarmfase en daarmee het crisisplan in werking.

De mate van opschaling hangt af van de crisis. Er kan worden opgeschaald naar wijk (wijk coördinator), stad (crisisteam stad Utrecht – CTSU), regio (centraal crisisteam regio Utrecht – CCT), of zelfs landelijk. Dat laatste was het geval tijdens de corona crisis.

Zodra het crisisplan in werking treedt, hebben deze teams aansturende bevoegdheden richting alle huisartsen in Utrecht stad.

HUS zorgt ervoor dat het CTSU en de wijk coördinatoren paraat staan. Nadat er weer is afgeschaald, staan deze teams op de waakvlam.

Ons doel

Ook tijdens een crisis willen we de continuïteit van huisartsenzorg waarborgen. De wet verplicht huisartsenorganisaties als HUS hiervoor zorg te dragen.

Om hier invulling aan te geven heeft HUS een Crisisplan opgesteld. Dat beschrijft de afspraken en structuren om een crisis te managen. Lees hier de samenvatting of hier het volledige document.

Mariska de Velde Harsenhorst
Lid crisisteam

“Wanneer er direct gehandeld moet worden zijn de lijnen kort. En werken we eendrachtig samen.”

Contact

Het CTSU is bereikbaar via ctsu@huisartsenutrechtstad.nl

(vanzelfsprekend hebben onze belangrijkste partners onze spoednummers)

Aanspreekpunt buiten crisistijd is Karin Bokhove bokhove@huisartsenutrechtstad.nl

Vluchtelingen Oekraïne

Hieronder vind je een pagina met praktische informatie over huisartsenzorg aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Corona crisis

Tijdens de corona crisis hebben we een startpagina bijgehouden die de belangrijkste informatie bij elkaar bracht.