Melding Transmuraal Incident

Iedere zorgverlener ervaart weleens een incident in de overdracht van de zorg tussen huisarts en ziekenhuis, apotheek, thuiszorg of andere zorgorganisaties.

Door deze incidenten te melden en met de betreffende organisatie te analyseren kunnen we van deze incidenten leren en ze gebruiken om de zorg verbeteren.

Maak je een transmuraal incident mee, meld dat dan via knop hieronder. De melding zal worden behandeld door de TIM(transmurale incident meld)-coördinator van HUS. Deze vraagt zonodig aanvullende informatie aan de melder. De melding wordt doorgezet naar en geanalyseerd door de organisatie waar de melding over gaat. Zij doet ook een verbetervoorstel. De uitkomsten van dit hele proces worden teruggekoppeld naar de melder. De trends in de meldingen worden geanonimiseerd besproken in de Transmurale Incident Meldcommissie.

Melden is belangrijk! Voor een veilige(r) patientenzorg.