Meld een Transmuraal Incident

Leden van Trijn, waaronder huisartsen van HUS, melden transmurale incidenten via een digitaal platform. Klik op onderstaande button.
Iedere zorgverlener ervaart weleens een incident in de overdracht van de zorg tussen huisarts en ziekenhuis, apotheek, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten, kortweg TIM. 

Door deze incidenten te melden en samen met de betreffende organisatie te analyseren, leren we en gebruiken we deze kennis om de zorg te verbeteren. 

HUS en TIM

Per 30 november 2023 is Carla Broekman TIM-regisseur voor Huisartsen Utrecht Stad. De taken van de TIM-regisseur van HUS zijn:

  • Trends en verbetermaatregelen op huisartsniveau monitoren en waar nodig acties uitzetten;
  • Contact onderhouden met de TIM-huisarts (Nicole Geurts);
  • Zorgen dat TIM’s gericht aan de spoedpost worden geanalyseerd en teruggekoppeld aan de melder;
  • Zorgen dat TIM’s vanuit de Spoedpost worden doorgestuurd naar analyserende organisaties;
  • De leden informeren over de resultaten;
  • Opstellen van een jaarverslag op HUS/SUS niveau.

Per kwartaal worden vanuit Trijn door de regionale TIM-coördinator rapportages gemaakt van alle meldingen. De rapportages en trends worden geanalyseerd en besproken met de TIM-regisseurs

Contact met TIM regisseur

Heb je vragen over het platform of wil je een TIM melden over een organisatie die niet bij Trijn is aangesloten? Mail dan naar kwaliteit@huisartsenutrechtstad.nl.

Melden is belangrijk! Voor een veilige(r) patiëntenzorg.