Meld een Transmuraal Incident

Iedere zorgverlener ervaart weleens een incident in de overdracht van de zorg tussen huisarts en ziekenhuis, apotheek, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten, kortweg TIM.

Door TIM’s te melden en met de betreffende organisatie te analyseren kunnen we van deze incidenten leren en ze gebruiken om de zorg te verbeteren.

Huisartsen uit Utrecht Stad kunnen TIM’s melden via een digitaal meldplatform van netwerkorganisatie Trijn. Via dit platform kunnen TIM’s worden gemeld over zorgaanbieders die bij Trijn zijn aangesloten. De link naar dit platform is niet openbaar om gebruik door niet-Trijnleden te voorkomen.

HUS en TIM

Per 1 januari 2022 is Freke Haenen TIM-regisseur voor Huisartsen Utrecht Stad. De taken van de TIM-regisseur van HUS zijn:

  • Trends en verbetermaatregelen op huisartsniveau monitoren en waar nodig acties uitzetten;
  • Contact onderhouden met de TIM-huisarts (Nicole Geurts);
  • Zorgen dat TIM’s gericht aan de spoedpost worden geanalyseerd en teruggekoppeld aan de melder;
  • Zorgen dat TIM’s vanuit de Spoedpost worden doorgestuurd naar analyserende organisaties;
  • De leden informeren over de resultaten;
  • Opstellen van een jaarverslag op HUS/SUS niveau.

Per kwartaal worden vanuit Trijn door de regionale TIM-coördinator rapportages gemaakt van alle meldingen. De rapportages en trends worden geanalyseerd en besproken met de TIM-regisseurs

Contact met TIM regisseur

Heb je vragen over het platform of wil je een TIM melden over een organisatie die niet bij Trijn is aangesloten? Neem dan contact op met Freke Haenen via haenen@huisartsenutrechtstad.nl.

 

Melden is belangrijk! Voor een veilige(r) patientenzorg.