ICT-commissie
Marike Vos

Huisarts

Stadscoördinator digitalisering

Paul Sival

Huisarts

Hugo van Dijk

Huisarts

Wat is Digitalisering?

ICT staat voor Informatie en Communicatietechnologie en wordt in de huisartspraktijk gebruikt als verzamelbegrip voor het geheel van hardware (computers, printers) en software (huisartsinformatiesysteem (HIS), declaratie-software). Het inzetten van ICT in het behandelproces tussen de hulpverlener en de patiënt is E-health. Dit kan gaan over een simpele vraag via email maar ook over het via internet volgen van een cursus waarbij de hulpverlener bijvoorbeeld optreedt als coach.

Bart van Pinxteren
huisarts

“Door ICT krijgen patiënten meer mogelijkheden om beter met hun hulpverlener te communiceren. Patiënten kunnen bijvoorbeeld actief deelnemen aan een behandeling of ondersteund worden bij een gezonde leefstijl. Ook is…

Digitale samenwerking in de eerstelijn
Sterkz.org_logo_RGB_themas-digitale samenwerking

We zetten in  op ondersteuning van optimale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in de stad, waarbij efficiënte, veilige, prettige, zinvolle en toekomstbestendige
zorg centraal staat.

De focus ligt op:

  • Verbeteren gegevensuitwisseling tussen professionals (project op 1lijn)
  • Inhaalslag digit-vaardigheid zorgverleners.
  • Faciliteren ICT thema’s van de werkgroepen.
Ons doel

Als werkgroep hebben we als doel één structuur voor E-health te implementeren. Een goede implementatie van E-health vraagt om een aantrekkelijke, gebruikersvriendelijke software voor patiënt en hulpverlener. De implementatie en het gebruik vraagt de nodige begeleiding en scholing. Bovendien willen we graag een eenduidig E-health aanbod voor zowel een gezonde lifestyle (beweging en voeding) als bijvoorbeeld voor depressieve klachten.

We maken meer mogelijk

Steeds meer mensen maken gebruik van ICT en diensten op het internet, denk maar aan de APP’s op uw smartphone. Daarnaast wordt de noodzaak om veilig, vertrouwd en gebruikersvriendelijk gegevens uit te wisselen met andere hulpverleners en de patiënt steeds belangrijker. De werkgroep ICT ondersteunt HUS in het maken van de goede keuzes op het terrein van ICT en E-health. Zo maken we meer mogelijk op dit gebied.