Missie

Huisartsen Utrecht Stad behartigt de belangen van de Utrechtse huisartsen:

 • zodat zij hun werk goed kunnen doen;
 • en 24/7 hoogwaardige zorg verlenen;
 • als basis van geïntegreerde eerstelijnszorg in praktijken, wijken en stad;
 • door een populatiegerichte benadering die aansluit bij de behoefte van mensen, zeker wanneer ze kwetsbaar zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.
Gedeelde waarden

Leden van Huisartsen Utrecht Stad delen de volgende waarden en spreken elkaar daarop aan:

 • Betrokken;
 • Betrouwbaar;
 • Verantwoordelijk;
 • Doelmatig;
 • Innovatief;
 • Ontspannen;
 • Gericht op eigen verantwoordelijkheid van de patiënt;
 • Samenwerkend met andere disciplines.
Visie

Onze missie en gedeelde waarden leiden tot onderstaande visie op zorg:

Toegang

 • Alle inwoners van Utrecht hebben toegang tot een laagdrempelige en all round huisarts die herkenbaar is als spil in de zorg.
 • En wel 24/7, want Spoedzorg is een onderdeel van huisartsenzorg.

Kwaliteit

 • We voldoen aan de vigerende eisen van de beroepsgroep, en stellen zich toetsbaar op.
 • We werken samen in een geïntegreerde wijk- en stadsstructuur.
 • We maken de kwaliteit van zorg zichtbaar.
 • We bieden een ruim aanbod aan na- en bijscholing, zodat de huisarts kan voldoen aan professionele eisen.
 • We streven naar een eenduidige doelmatige informatiestructuur.

Innovatie

 • Samen met partners in onze wijk en gemeente ontwikkelen we geïntegreerde eerstelijnszorg.
 • We stimuleren de patiënt tot een actieve rol en inbreng.
 • We ontwikkelen zorgprogramma’s en zorgpaden om zuinige en zinnige zorg te kunnen leveren.