Missie

Huisartsen Utrecht Stad ondersteunt :

 • een betekenisvolle relatie tussen patiënt en huisarts;
 • kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg (7 x 24 uur) als onderdeel van geïntegreerde 
zorg in wijken, ketens en netwerken;
 • de positionering van aantoonbare goede huisartsenzorg in een populatiegerichte 
benadering gericht op zuinige en zinnige zorg;
 • de huisarts om zijn/haar werk goed te kunnen doen.
Gedeelde waarden

De leden van Huisartsen Utrecht Stad delen de volgende waarden:

 • Zijn betrokken;
 • Nemen verantwoordelijkheid en spreken elkaar daar op aan;
 • Streven naar een plezierig en ontspannen werkklimaat met humor en gezelligheid;
 • Vinden de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt belangrijk;
 • Werken samen met andere disciplines;
 • Zijn innovatief;
 • Werken doelmatig;
 • Zijn aantrekkelijke en betrouwbare contract- en samenwerkingspartners.
Visie

Onze missie en gedeelde waarden leiden tot onderstaande visie:

Toegang

 • Alle inwoners van Utrecht hebben een huisarts naar keuze en indien gewenst helpt de huisarts bij het zoeken naar een andere huisarts’
 • Alle inwoners van Utrecht hebben toegang tot goed bereikbare, laagdrempelige en all round huisartsenzorg,
 • Voor de patiënt is de huisarts herkenbaar als spil in de zorg.,
 • De patiënt kan 7x24uur een beroep doen op spoedzorg. Spoedzorg is een onderdeel van 
de huisartsenzorg.

Kwaliteit

 • Alle huisartsen voldoen aan de vigerende eisen van de beroepsgroep, en stellen zich daarin toetsbaar op.
 • Wij hanteren een integraal cyclisch kwaliteitsbeleid en maken de kwaliteit van de zorg zichtbaar.
 • We dragen zorg voor een ruim aanbod aan na- en bijscholing.
 • Alle huisartsen werken samen in een geïntegreerde wijkstructuur.
 • Alle huisartsen participeren in programmatische zorg.

We streven naar een eenduidige doelmatige informatiestructuur (één HIS).

Innovatie

 • We ontwikkelen en implementeren verschillende vormen van geïntegreerde eerstelijnszorg en doen dit samen met onze partners in wijk en gemeente.
 • We stimuleren bij de uitvoering van onze activiteiten de patiënt tot een actieve rol en inbreng.
 • We ontwikkelen zorgprogramma’s en zorgpaden (inclusief diagnostiek en medisch specialistische consultatie) om zuinige en zinnige zorg te kunnen leveren.

We innoveren met als basis de continue verbetering van onze bekwaamheid, vaardigheden, kennis en onze bijdragen aan onderwijs en onderzoek.

Positionering

 • Huisartsen Utrecht Stad vertegenwoordigt op stedelijke en regionaal niveau de Utrechtse huisartsen en wordt gezien als een betrouwbare partner.
 • Huisartsen Utrecht Stad is aanspreekbaar op de verantwoordelijkheid van de huisartsenzorg met betrekking tot ontwikkeling van geïntegreerde eerstelijnszorg, een en ander tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen.

Onze patiënten, gemeente, zorgverzekeraars, zorgprofessionals en andere stakeholders zijn bekend met onze missie, visie en ambities.

Ondersteuning en belangenbehartiging

 • We zorgen ervoor dat de huisarts zelfstandig (solo, groep, gezondheidscentrum) zijn/haar praktijk kan voeren en middels Huisartsen Utrecht Stad kan voldoen aan de zich ontwikkelende maatschappelijke en professionele eisen.
 • Wij zorgen ervoor dat de huisartsen (in loondienst) of als vaste waarnemer volwaardig lid kunnen zijn van Huisartsen Utrecht Stad.