Visie

Veerkrachtige inwoners en zorgverleners die gezond en betekenisvol in hun eigen omgeving kunnen leven en werken.

Missie

Als stedelijk aanspreekpunt voor de eerstelijn aansluiten bij de behoefte, zeker  van mensen die kwetsbaar zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.

Waarden
  • Betrouwbaar
  • Deskundig
  • Respectvol
  • Betrokken
Strategie

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie, zelfmanagement en een sluitend aanbod van zorg en ondersteuning.

Dichtbij de mensen (in de wijk als het kan, in de stad als het moet) effectief en efficiënt, met een 24/7 huisartsenvoorziening als basis.