De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) stelt dat vanaf 1 juli 2020 een zorgverlener een patiënt elektronisch inzage (meekijken op de computer van de HA) en een elektronisch afschrift (alles wat in het dossier staat, in pdf vorm, via zorgmail te verzenden) moet kunnen bieden aan patiënten die dat willen.

OPEN gaat verder dan deze wet door 24/7 inzage te bieden. Via een portaal van de praktijk heeft de patiënt inzage in zijn medische gegevens. Ook kan een patiënt via een PGO (een zelf gekozen MedMij gecertificeerde app) zijn medische gegevens inzien, én in zijn PGO opslaan en beheren.

OPEN is facultatief! Wanneer je als huisarts met OPEN meedoet, krijg je subsidie en ondersteuning.

Website OPEN
Specials OPEN
Nr 1. Start OPEN
Nr 2. Welke gegevens?
Nr 3. Kick-off (besloten)
Nr 4. Patient centraal
Nr 5. PGONr 6. PGO
Patiëntinformatie
Communicatiematerialen
PGO – Uw Zorg online
Wachtkamerfilmpjes
Het PGO

Een PGO is een website of app waarmee patiënten gezondheidsinformatie van verschillende zorgaanbieders kunnen verzamelen, beheren en delen. Zowel informatie die door zorgverleners is geregistreerd in hun informatiesysteem, als gegevens die patiënten zelf bijhouden, zoals zelfmetingen of vragenlijsten.

Subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je aan enkele randvoorwaarden voldoen:

  1. Je bent aangesloten bij een regionale coalitie;
  2. Je volgt geaccrediteerde scholing;
  3. Je informeert je patiënten *;
  4. Je voldoet aan de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ (vanaf 1-7-2021 voor zowel portalen als PGO’s)

 

* Door tenminste vier van de onderstaande middelen in te zetten;

  • Werven en inzetten van regionale OPEN-ambassadeurs (zorgverleners en patiënten);
  • Regionale bijeenkomsten voor zorgverleners (kick-off) en patiënten.
  • Publicatie via de regionale media (medio 2020 al collectief verzorgd door de coalitie)
  • Regionale nieuwsbrief voor zorgverleners en patiënten;
  • Informatiemateriaal voor in de wachtkamer;
  • Informatiemateriaal voor in de spreekkamer.
Onderzoek Online-inzage

Onderzoek OPEN brengt veranderingen bij patiënten en praktijken in kaart, klik voor het verslag.

Landelijke cijfers
Patiëntenportaal

Praktijken die gebruik maken van een portaal bieden patiënten via die weg ook toegang tot hun medische gegevens. De volgende portalen zijn gecertificeerd door MedMij:

Processen in de praktijk

Organiseer online-inzage in je eigen praktijk met deze checklist.

Download checklist
Contact

Heb je vragen over OPEN? Mail

OPEN@huisartsenutrechtstad.nl

Algemeen: Carla Broekman

Medicom-gebruikers Tina Meijer

Promedico-gebruikers Yvonne Pijnacker

MicroHIS-TetraHIS-OmniHis-gebruikers Carla Broekman