Werkgroep
Hester ten Dam

Medisch manager en huisarts

Monique Zeijlemaker

Huisarts

Lisette Keppel

Huisarts

Bastiaan Kole

Huisarts

Manon Horsman

Huisarts

Wat is spoedzorg?

Alle zorg buiten de standaard openingstijden van de huisartsenpraktijken is spoedzorg. Deze zorg kan niet wachten tot de eigen huisartsenpraktijk weer bereikbaar is, en wordt verleend door de huisartsenpost.

Niek de Grunt

“We proberen de spoedzorg gezamenlijk af te stemmen en streven naar goede werkafspraken over en weer. Als huisartsen willen we dat onze patiënten ook tijdens de avond, nacht en in het weekend de juiste zorg krijgen.”

We maken meer mogelijk

Als Utrechtse huisartsen zorgen we er gezamenlijk voor dat de Spoedpost goed functioneert, zodat alle zorgverleners op een goede manier de diensten kunnen verrichten. Daarnaast houden we contact met onze ketenpartners, zoals Diakonessenhuis, RAVU en huisartsenposten in de omgeving. We proberen onze zorg gezamenlijk af te stemmen en streven naar goede werkafspraken over en weer. Zo maken wij meer mogelijk.

Ons doel

Iedereen op de Spoedpost Utrecht Stad zo goed mogelijk laten functioneren en daarmee een kwalitatieve goede zorg verzekeren. We denken mee met het management over hoe de zorg inhoudelijk kan worden verbeterd en er is ook aandacht voor het logistieke proces. De kwaliteit van zorg, het aanbod van zorg, de werkdruk op de Spoedpost, de samenwerking op de Spoedpost en met de tweede lijn, scholing van artsen en assistentes, het zijn allemaal zaken waar de werkgroep zich mee bezig houdt.

Kijk voor meer informatie op de website van de spoedpost voor patiënten.