Over deze pagina

Op deze pagina vind je een link naar recente jaarverslagen.

Bestuur van HUS

Vlnr Sanneke Molthof, Frank Smit en Tjeerd Bottema.

Jaarverslag 2023

Versnellen van multidisciplinaire samenwerking in de praktijken, wijken en de stad. Met de huisarts als spil. Timmeren om de basis van zorg te verstevigen. Een robuuste regio-organisatie is essentieel nu de continuïteit van zorg steeds verder onder druk staat. Alleen gezamenlijk kunnen we de knelpunten aanpakken.

Lees hier het jaarverslag
Jaarverslag 2022

Het jaar waarin huisartsen op het Malieveld stonden, in het belang van meer tijd voor de patiënt en een rechtvaardiger verdeling van ANW-diensten. Het jaar waarin we multidisciplinair werken in praktijk en wijk optilden naar heel de stad. Lees het jaarbeeld en ontdek hoe we dat hebben gefikst.

Lees hier het jaarverslag
Jaarverslag 2021

Een jaar van toenemende druk op huisartsen. Maar ook het jaar waarin we HUS transformeerden tot een robuuste organisatie voor de eerstelijnszorg in Utrecht stad. Het jaar 2021 in woord en beeld.

Lees hier het jaarverslag
Jaarverslag 2020

Een virulent jaar in woord en beeld. We wisten in roerige tijden de huisartsenzorg overeind te houden en de activiteiten van HUS uit te breiden met spoedzorg. Bovendien zijn we onszelf aan het omvormen tot een eerstelijns regio organisatie.

Lees het jaarverslag
Jaarverslag 2019

Ons verslag in woord en beeld, laat zien wat we in 2019 hebben gedaan om de slagkracht van huisartsen te versterken.

Lees het jaarverslag