Subsidie om online-inzage patiëntendossiers te realiseren

De regionale coalitie Utrecht, bestaande uit #HUS, SGU en LRJG heeft subsidie van VWS toegekend gekregen voor OPEN. Met deze subsidie kunnen we de bij ons aangesloten huisartsenpraktijken optimaal ondersteunen wanneer zij hun patiënten online-inzage in hun medische dossier willen geven, Patiënten kunnen vanaf 1 juli 2020 digitaal hun medische gegevens inkijken. Het landelijke programma…

Lees verder!