Het plan

Met de subsidie versnellingsgelden van Zilveren Kruis kan de ICT-commissie van HUS de volgende plannen realiseren:

Pijler Digitaal Fundament

    1. Governance + CMIO
    2. DigiFit programma
    3. ICT kennis- en ondersteuningspunt

Pijler Veilig zorginhoudelijk communiceren

4. Vanuit huisarts naar collega’s en naar patiënten.
5. Vanuit patiënt naar huisarts

Digitaal fundament

Het digitale fundament van onze organisatie vormt de basis van waaruit de huisartspraktijken digitaal worden ontzorgd en we duurzaam regio-breed aan oplossingen gaan gebouwd, in samenwerking met andere partijen.

We gaan stads-breed bouwen aan een kennis- en ondersteuningsinfrastructuur ten aanzien van digitalisering.

Veilig zorginhoudelijk communiceren

Niemand wil dat zijn medische gegevens op straat komen te liggen, daarom wordt zorginhoudelijke communicatie streng beveiligd. Of het nu gaat om eerstelijns zorgprofessionals die hun zorg rond een patiënt coördineren, consultatie van tweedelijns specialisten, of communicatie tussen huisarts en patiënt.

Patiënten sturen vaak gevoelige informatie via onveilige accounts, terwijl er inmiddels veilige alternatieven zijn zoals een patiënten portaal of platforms zoals OZO. We gaan ons richten op bewustwording en toegankelijke ondersteuning. Ook zorgen we dat zorgprofessionals veilig met elkaar communiceren, ongeacht hun provider.

1. Governance + CMIO

Het uitwerken en implementeren van de organisatie & governance zoals beschreven in het visie document ICT-HUS. We  installeren een CMIO en werken onderlinge communicatielijnen uit, we implementeren besluitvormingsprocedures voor meer efficiëntie en stemmen af met directe samenwerkingspartners.

Mijlpalen

CMIO

Q3 2022 CMIO aangesteld door ALV

Organisatie

Q4 2022 ICT-organisatie staat
4. Communicatie vanuit huisarts

We creëren een eenvoudige veilige e-mailmogelijkheid voor communicatie tussen HUS huisartsen en andere zorgverleners, ongeacht welke veilige e-mailprovider ze in gebruik hebben. Alle HUS-praktijken voldoen eind 2022 aan deze vigerende Norm.

Mijlpalen

Praktijkfoto

Q4 2022 alle praktijken hebben veilig mailen ingericht en uitgevoerd en hebben hun provider laten weten NTA7516 compliant te zijn.
2. DigiFit

Digitale vaardigheden van zorgprofessionals ontwikkelen, daar gaat het om. Of het nu gaat om kantoorautomatisering, zorgsystemen of communicatie.

Allereerst gaan we de digitale praktijkomgeving uitgebreid inventariseren. Wat heb je? Wat gebruik je? Waaraan heb je behoefte (verbetering, ondersteuning, vaardigheden). Zie ook deze instructie voor de ICTladder. We maken gebruik van de het online platform van de ICT-Ladder.

Op basis daarvan maken HUS praktijken verbeterplannen en ontwikkelen wij ondersteunende webinars.

Mijlpalen

Inventarisatie

Q2 2022 inventarisatie afgerond

Praktijkdoelen

Q3 2022 praktijkdoelen vastgesteld

Webinars

Q4 2022 vier webinars georganiseerd

Doelen gerealiseerd

Q2 2023 doelen gerealiseerd
5. Communicatie vanuit patiënt

We bieden patiënten van HUS-praktijken hulp aan bij het in gebruik nemen van patiëntenportalen, PGO’s en OZO-verbindzorg. Tot september 2023 kunnen praktijken hun patiënten verwijzen naar deze helpdesk.

Mijlpalen

Ondersteuningspunt

Q1 2022 ondersteuningspunt opgezet

Ondersteuningspunt

Q4 2022 1% van de patiënten heeft gebruik gemaakt van de Helpdesk.
3. ICT kennis- en ondersteuningspunt

Inmiddels hebben we een centraal ondersteuningspunt voor het melden van ICT-problemen/vraagstukken  opgezet. De de ondersteuning wordt mede bepaald door de uitkomsten van de praktijkinventarisatie.

Met deze ondersteuning hebben HUS praktijken geen omkijken meer naar hun van hard- en software of  applicaties, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Mijlpalen

Doel

Projectleider

Stadscoördinator digitalisering

View details