Het plan

Met de subsidie versnellingsgelden van Zilveren Kruis kan de ICT-commissie van HUS de volgende plannen realiseren:

Pijler Digitaal Fundament

    1. Governance + CMIO
    2. DigiFit programma
    3. ICT kennis- en ondersteuningspunt

Pijler Veilig zorginhoudelijk communiceren

4. Vanuit huisarts naar collega’s en naar patiënten.
5. Vanuit patiënt naar huisarts

Digitaal fundament

Het digitale fundament van onze organisatie vormt de basis van waaruit de huisartspraktijken digitaal worden ontzorgd en we duurzaam regio-breed aan oplossingen gaan gebouwd, in samenwerking met andere partijen.

We gaan stads-breed bouwen aan een kennis- en ondersteuningsinfrastructuur ten aanzien van digitalisering.

Veilig zorginhoudelijk communiceren

Niemand wil dat zijn medische gegevens op straat komen te liggen, daarom wordt zorginhoudelijke communicatie streng beveiligd. Of het nu gaat om eerstelijns zorgprofessionals die hun zorg rond een patiënt coördineren, consultatie van tweedelijns specialisten, of communicatie tussen huisarts en patiënt.

Patiënten sturen vaak gevoelige informatie via onveilige accounts, terwijl er inmiddels veilige alternatieven zijn zoals een patiënten portaal of platforms zoals OZO. We gaan ons richten op bewustwording en toegankelijke ondersteuning. Ook zorgen we dat zorgprofessionals veilig met elkaar communiceren, ongeacht hun provider.

1. Veilig mailen patiënt - zorgverlener

We bieden hulp aan patiënten van HUS-praktijken bij het in gebruik nemen van veilige e-mailoplossingen via patiëntenportalen, PGO’s en OZO-verbindzorg. Tot eind 2023 kunnen praktijken hun patiënten verwijzen naar deze helpdesk. Zet dit informatiefimpje op jouw wachtkamerscherm.
Doel: realiseren dat patiënten alleen nog veilig mailen naar de huisarts.

Mijlpalen

Helpdesk Digitale Zorg contracteren

Q1 2022 Communicatiemiddelen beschikbaar stellen aan praktijken
Update Q2 2022: 100%

Communicatiemiddelen

Q2 2022 Communicatiemiddelen beschikbaar stellen aan praktijken, inclusief plaatsen op HAweb HUS-groep.
Update Q2 2022: 100%

Communicatiemiddelen

Q2 2022 Communicatiemiddelen Communicatiemiddelen beoordelen door Pharos.
Update Q2 2022: 100%

Gebruik helpdesk

Q4 2022 1% van de ingeschreven patiënten maakt gebruik van de Helpdesk
Update Q3 2022: volgt

Realisatiedatum

Q4 2023 
4. Communicatie vanuit huisarts

We creëren een eenvoudige veilige e-mailmogelijkheid voor communicatie tussen HUS huisartsen en andere zorgverleners, ongeacht welke veilige e-mailprovider ze in gebruik hebben. Alle HUS-praktijken voldoen eind 2022 aan deze vigerende Norm.

Mijlpalen

Verkorte, praktische stappenplan

Q1 2022 Verkorte, praktische stappenplan gereed.
Update Q4 2022: inhoud gereed, uitlevering in jan.2023

Indeling praktijken

Q2 2022 Indeling praktijken qua techniek (na inventarisatie)
Stand: 25%

Inrichting veilig mailen

Q4 2022 alle praktijken hebben veilig mailen ingericht en uitgevoerd en hebben hun provider laten weten NTA7516 compliant te zijn.
Update Q4 2022: 0%

Realisatiedatum

Q1 2024 Gewijzigde realisatiedatum.
2. DigiFit

Praatplaat

Praatplaat downloaden

Digitale vaardigheden van zorgprofessionals ontwikkelen, daar gaat het om. Of het nu gaat om kantoorautomatisering, zorgsystemen of communicatie.

Allereerst gaan we de digitale praktijkomgeving uitgebreid inventariseren. Wat heb je? Wat gebruik je? Waaraan heb je behoefte (verbetering, ondersteuning, vaardigheden). Zie ook deze instructie voor de ICTladder. We maken gebruik van de het online platform van de ICT-Ladder.

Op basis daarvan maken HUS praktijken verbeterplannen en ontwikkelen wij ondersteunende webinars.

Mijlpalen

Inventarisatie nul-meting

Q2 2022 100% inventarisatie afgerond
Update Q4 2022: 30% afgerond, 18% gestart, 52% moet nog starten

Praktijkbezoeken

Q4 2022 100% praktijken bezocht
Update Q4 2022: 25% bezocht, 23% in planning

Webinars

Q3 2022 vier webinars georganiseerd
Update Q4 2022: 0%, wordt 2023

Praktijkplannen

Q3 2022 praktijkplannen vastgesteld
Update Q4 2022: 25%

Q2 2023 praktijkplannen uitgevoerd

Inventarisatie één-meting

Q4 2023 inventarisatie starten

Inventarisatie starten

2024 doelen gerealiseerd
3. ICT kennis- en ondersteuningspunt

Inmiddels hebben we een centraal ondersteuningspunt voor het melden van ICT-problemen/vraagstukken  opgezet. De de ondersteuning wordt mede bepaald door de uitkomsten van de praktijkinventarisatie.

Met deze ondersteuning hebben HUS praktijken geen omkijken meer naar hun van hard- en software of  applicaties, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Mijlpalen

ICT-kennis en ondersteuningspunt

Q4-2022 inrichten, bemensing, aanschaf ticketsysteem
Update Q2 2022: 100%

ICT-webinars

Q4 2022 ondersteuning bieden bij ontwikkeling ICT-webinars, naar aanleiding van inventarisatie
Update Q4 2022: 0% gereed, volgt na afronding inventarisatie

Realisatiedatum

Q4 2022 afgerond

Gewijzigde realisatiedatum

Q2 2023
5. Governance + CMIO

Het uitwerken en implementeren van de organisatie & governance zoals beschreven in het visie document ICT-HUS. We installeren een CMIO en werken onderlinge communicatielijnen uit, we implementeren besluitvormingsprocedures voor meer efficiëntie en stemmen af met directe samenwerkingspartners.

Mijlpalen

CMIO

Q3 2022 CMIO aangesteld door ALV
Update Q3 2022 100% gerealiseerd

Organisatie

Q4 2022 ICT-organisatie staat
Vastlegging communicatie-, besluitvormings-, benoemingsproces en digitale strategie en vertegenwoordiging in de regio.
Update Q4 2022: 0%, is afhankelijk Governance HUS/Sterkz.org
Projectleider

Stadscoördinator digitalisering

View details