Het plan

Met de subsidie versnellingsgelden van Zilveren Kruis kan de ICT-commissie van HUS de volgende plannen realiseren:

Pijler Digitaal Fundament

    1. Governance + CMIO
    2. DigiFit programma
    3. ICT kennis- en ondersteuningspunt

Pijler Veilig zorginhoudelijk communiceren

4. Vanuit huisarts naar collega’s en naar patiënten.
5. Vanuit patiënt naar huisarts

Digitaal fundament

Het digitale fundament van onze organisatie vormt de basis van waaruit de huisartspraktijken digitaal worden ontzorgd en we duurzaam regio-breed aan oplossingen gaan gebouwd, in samenwerking met andere partijen.

We gaan stads-breed bouwen aan een kennis- en ondersteuningsinfrastructuur ten aanzien van digitalisering.

Veilig zorginhoudelijk communiceren

Niemand wil dat zijn medische gegevens op straat komen te liggen, daarom wordt zorginhoudelijke communicatie streng beveiligd. Of het nu gaat om eerstelijns zorgprofessionals die hun zorg rond een patiënt coördineren, consultatie van tweedelijns specialisten, of communicatie tussen huisarts en patiënt.

Patiënten sturen vaak gevoelige informatie via onveilige accounts, terwijl er inmiddels veilige alternatieven zijn zoals een patiënten portaal of platforms zoals OZO. We gaan ons richten op bewustwording en toegankelijke ondersteuning. Ook zorgen we dat zorgprofessionals veilig met elkaar communiceren, ongeacht hun provider.

1. Governance + CMIO

Het uitwerken en implementeren van de organisatie & governance zoals beschreven in het visie document ICT-HUS. We installeren een CMIO en werken onderlinge communicatielijnen uit, we implementeren besluitvormingsprocedures voor meer efficiëntie en stemmen af met directe samenwerkingspartners.

Mijlpalen

CMIO

Q3 2022 CMIO aangesteld door ALV
Stand: 100%

Organisatie

Q4 2022 ICT-organisatie staat
Vastlegging communicatie-, besluitvormings-, benoemingsproces en digitale strategie en vertegenwoordiging in de regio.
Stand: 0 %
4. Communicatie vanuit huisarts

We creëren een eenvoudige veilige e-mailmogelijkheid voor communicatie tussen HUS huisartsen en andere zorgverleners, ongeacht welke veilige e-mailprovider ze in gebruik hebben. Alle HUS-praktijken voldoen eind 2022 aan deze vigerende Norm.

Mijlpalen

Verkorte, praktische stappenplan

Q1 2022 Verkorte, praktische stappenplan gereed.
Stand: 100 %

Indeling praktijken

Q2 2022 Indeling praktijken qua techniek (na inventarisatie)
Stand: 2 %

Inrichting veilig mailen

Q4 2022 alle praktijken hebben veilig mailen ingericht en uitgevoerd en hebben hun provider laten weten NTA7516 compliant te zijn.
Stand: 0 %

Realisatiedatum

Q1 2023 Gewijzigde uiterste realisatiedatum.
5. Veilig mailen patiënt - zorgverlener

We bieden hulp aan patiënten van HUS-praktijken hulp aan bij het in gebruik nemen van veilige e-mailoplossingen via patiëntenportalen, PGO’s en OZO-verbindzorg. Tot september 2023 kunnen praktijken hun patiënten verwijzen naar deze helpdesk.
Doel: realiseren dat patiënten alleen nog veilig mailen naar de huisarts.

Mijlpalen

Helpdesk Digitale Zorg contracteren

Q1 2022 Communicatiemiddelen beschikbaar stellen aan praktijken
Stand: 100 %

Communicatiemiddelen

Q2 2022 Communicatiemiddelen beschikbaar stellen aan praktijken, inclusief plaatsen op HAweb HUS-groep.
Stand: 100 %

Communicatiemiddelen

Q2 2022 Communicatiemiddelen Communicatiemiddelen beoordelen door Pharos.
Stand: 100 %

Gebruik helpdesk

Q4 2022 1% van de ingeschreven patiënten maakt gebruik van de Helpdesk
Stand: informatie volgt

Realisatiedatum

Q2 2023 in verband met verruiming contract gewijzigde uiterste realisatiedatum.
2. DigiFit
Praatplaat Digifit

Digitale vaardigheden van zorgprofessionals ontwikkelen, daar gaat het om. Of het nu gaat om kantoorautomatisering, zorgsystemen of communicatie.

Allereerst gaan we de digitale praktijkomgeving uitgebreid inventariseren. Wat heb je? Wat gebruik je? Waaraan heb je behoefte (verbetering, ondersteuning, vaardigheden). Zie ook deze instructie voor de ICTladder. We maken gebruik van de het online platform van de ICT-Ladder.

Op basis daarvan maken HUS praktijken verbeterplannen en ontwikkelen wij ondersteunende webinars.

Mijlpalen

Inventarisatie nul-meting

Q2 2022 inventarisatie afgerond
Stand: 50 %

Praktijkbezoeken

Q2 2022 praktijkdoelen vastgesteld
Stand: afgerond naar 0 %

Webinars

Q3 2022 vier webinars georganiseerd
Stand: afgerond naar 0 %

Praktijkplannen

Q3 2022 praktijkplannen vastgesteld
Stand: 10 %

Q2 2023 praktijkplannen uitgevoerd
Stand: 0 %

Inventarisatie één-meting

Q4 2023 inventarisatie starten

Inventarisatie starten

Q4 2023 doelen gerealiseerd
3. ICT kennis- en ondersteuningspunt

Inmiddels hebben we een centraal ondersteuningspunt voor het melden van ICT-problemen/vraagstukken  opgezet. De de ondersteuning wordt mede bepaald door de uitkomsten van de praktijkinventarisatie.

Met deze ondersteuning hebben HUS praktijken geen omkijken meer naar hun van hard- en software of  applicaties, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Mijlpalen

ICT-kennis en ondersteuningspunt

Q4-2022 inrichten, bemensing, aanschaf ticketsysteem
Stand: 100% gereed

ICT-webinars

Q4 2022 ondersteuning bieden bij ontwikkeling ICT-webinars, naar aanleiding van inventarisatie
Stand: 0 % gereed

Realisatiedatum

Q4 2022 afgerond

Gewijzigde uiterste realisatiedatum

Q2 2023
Projectleider

Stadscoördinator digitalisering

View details