Huisartsen Utrecht Stad
Hét Utrechtse netwerk van, voor en door huisartsen.
Patient? Klik hier.
Healthcare for internationals
Agenda
Over ons

Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is een samenwerkingsverband van alle Utrechtse huisartsen. Samen maken we meer mogelijk door collectieve belangenbehartiging en contractering.

Onze missie
Lid worden

Wij zorgen ervoor dat de huisartsen (ook in loondienst of als vaste waarnemer) volwaardig lid kunnen zijn van Huisartsen Utrecht Stad.

Tarieven en aanmelden
Nieuws
Meer nieuws
Meld een transmuraal incident

Iedere zorgverlener ervaart weleens een incident in de overdracht van de zorg tussen huisarts en ziekenhuis, apotheek, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten, kortweg TIM. Meld een incident.

Sterkzorg

Samen is sterker. Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen en overleggen regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars.

Meer over Sterkz.org
DMbox
Diabetes

Diabetes is onderdeel van het thema chronische zorg. Patiënten kampen vaak met een stapeling van aandoeningen waarbij een persoonsgerichte aanpak vereist is. We organiseren samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteren diabeteszorg in de aangesloten praktijken.

Meer over diabetes
longbox
Longen

Binnen HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals longartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, longverpleegkundigen, apothekers, praktijkondersteuners en eerstelijnspsychologen.

Meer over longen
GGZbox
GGZ

HUS heeft actief samenwerking opgezocht met GGZ-instellingen in de stad, wat heeft geleid tot een Raamovereenkomst Utrecht Geestelijk gezond.

Meer over GGZ
Spoedpost

Ga voor huisartsen spoedzorg tijdens avond, nacht of weekend naar de website van Huisartsenpost Utrecht Stad.

Ga naar website Spoedpost
Ouderen

In de stad Utrecht werken we  met de Om U 3.0 methodiek. Dit houdt in dat we wijkgericht afstemmen en samenwerken tussen huisartsenpraktijk, buurtteam en wijkverpleging, maar ook welzijn en de informele zorg. Een oudere kan zo zelf de regie voeren.

Meer over ouderenzorg
ICTbox
ICT & eHealth

De ICT commissie ondersteunt HUS in het maken van de goede keuzes op het terrein van ICT en E-health.

Meer over ICT
HUS Academie

Voor iedereen die in de huisartsenpraktijk of in de eerstelijns gezondheidszorg werkt, bieden we geaccrediteerde scholingen aan. Aankomende scholingen staan onder het kopje evenementen op deze pagina .

Meer over HUS Academie
CVRMbox
CVRM

Om de zorg voor de mensen met aandoeningen van hart- en bloedvaten te optimaliseren hebben wij zorgprogramma’s ontwikkeld en bieden wij begeleiding bij leefstijl.

Meer over CVRM