Website voor mantelzorgers in Utrecht gelanceerd

Er is een nieuwe website gelanceerd voor mantelzorgers in Utrecht. Op de website vertellen mantelzorgers over hun leven als mantelzorger. Ook staat er allerlei praktische informatie voor Utrechtse mantelzorgers op. Wat is er aan financiële ondersteuning mogelijk? Wat zijn de mogelijkheden om de zorg af en toe even over te dragen? Waar kun je andere…

Volgjezorg.nl gelanceerd

Vanaf 15 november 2017 kunt u terecht op twee nieuwe online-omgevingen van VZVZ. Voor zorgaanbieders is VZVZ.nl helemaal vernieuwd. Voor de 17 miljoen (potentiële) patiënten in Nederland is een volledig nieuwe website gelanceerd: volgjezorg.nl. Waar beide doelgroepen eerst VZVZ.nl deelden, hebben zij nu elk een eigen moderne online-omgeving. De nieuwe websites sluiten naadloos aan bij het hoofdthema van VZVZ: goede,…

Longformularium vastgesteld

Met trots kunnen wij mededelen dat het Integraal Formularium voor Longmedicatie stad Utrecht is vastgesteld. In 2016 is met samenwerkende partijen zoals de huisartsen van Utrecht stad, de longartsen van de 3 Utrechtse ziekenhuizen, het Diakonessenhuis, het St. Antonius ziekenhuis en Het UMCU, longverpleegkundigen en apothekers onder de vlag van “De HUS” gestart met het…

Wij doen het veilig! DOE MEE!

Onlangs zijn we van start gegaan met het in gebruik nemen van veilig e-mail in Utrecht. Iedere huisarts heeft een e-mail ontvangen over het project en wijze van aanmelding. Meld je aan, ook als je denkt alles goed geregeld te hebben. Laat het controleren. Veilig communiceren naar patiënten maakt ook deel uit van dit project.…