Huisartsen Utrecht Stad (HUS) neemt per 1 juli het bestuur van de (wijk)gezondheidscentra Lunetten en Hoograven over van de overkoepelende Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU). Beide partijen hebben samen en in goed overleg met de Utrechtse huisartsen besloten om deze stap te nemen. Voor patiënten verandert er niets. Beide gezondheidscentra blijven zorg leveren met dezelfde medewerkers.

Meer slagkracht

Landelijk worden meer en meer taken bij de eerstelijns regio-organisaties belegd. In Utrecht bundelt regio-organisatie HUS de kracht van de eerstelijn, als aanspreekpunt en ondersteuning van wijken en praktijken in de hele stad.

Onder SGU vallen drie gezondheidscentra, verdeeld over twee regio’s. SGU constateert dat de twee centra in de stad Utrecht onvoldoende slagkracht konden ontwikkelen om zich te onderscheiden. In de nieuwe constructie ontstaat meer slagkracht, doordat de bestuurlijke taken en een deel van de facilitaire ondersteuning onder HUS komen te vallen.

Regionale samenwerking

De toenemende druk op praktijkvoering door huisartsen vraagt om gemengde modellen, waarbij zij naar keuze organisatorische zaken kunnen beleggen bij de regio-organisatie. HUS zal de ondersteuning die voorheen door SGU werd geboden, overnemen. Op termijn biedt HUS deze ondersteuning ook aan andere zelfstandige praktijken in de stad Utrecht die hier behoefte aan hebben.

HUS-bestuurder-directeur Marjan Vluggen: “De huisartsen wilden op dit moment niet verzelfstandigen, of overgenomen worden door een landelijke keten. Ook de leden van HUS hadden deze voorkeur, en stemden met grote meerderheid voor deze bestuurlijke overname. We zijn blij dat we op deze manier de huisartsenzorg binnen de stad Utrecht kunnen bestendigen.”

Meer over HUS & SGU

HUS is de regio-organisatie voor de eerstelijn in Utrecht stad. HUS is een ledencoöperatie van en voor huisartsen. De coöperatie is eigenaar van een holding met twee werkmaatschappijen: Sterkzorg en Spoedpost Utrecht stad. Sterkzorg ondersteunt wijken en praktijken met multidisciplinaire zorgprogramma’s binnen de eerstelijn, digitalisering en samenwerkingsverbanden. De spoedpost verleent acute huisartsenzorg in avond, nacht en weekend. De twee gezondheidscentra zullen als stichtingen onder de holding komen te vallen.

Onder SGU vallen drie gezondheidscentra. Twee daarvan, Hoograven en Lunetten, komen bij HUS. Het Zand is het derde gezondheidscentrum onder SGU. Dat ligt buiten het verzorgingsgebied van HUS, en zal verzelfstandigen. De koepelstichting SGU wordt opgeheven.