OLVG Corona check beschikbaar

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen nu digitaal een diagnose krijgen over eventuele besmetting met het coronavirus. Het UMC Utrecht heeft de (gratis) OLVG corona check app geintroduceerd. Hiermee krijgen inwoners snel advies over een mogelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19). Gebruikers houden een medisch dagboek bij over onder andere hoesten, kortademigheid of koorts. In…

Mitigatiefase

We zijn over naar de mitigatiefase: maatregelen richten zich vooral op het beschermen van oudere en kwetsbare personen en het in stand houden van de gezondheidszorg – ook huisartsenzorg. Het aantal patiënten met COVID-19 neemt nu snel toe. Steeds vaker is de bron niet te achterhalen. De voornaamste manier om de verspreiding in te dammen…

Vacature secretaresse – 32 uur

Wie zijn wij? HUS is een coöperatieve vereniging van en voor de huisartsen werkzaam in Utrecht stad. Bij HUS zijn circa 160 huisartsen aangesloten. Onder het motto ‘HUS maakt meer mogelijk’ wordt o.a. gewerkt aan belangenbehartiging, ketenzorg, collectieve contractering en scholing. Voor het bureau van HUS, bestaande uit een klein team van 8 collega’s, zoeken…

Coronavirus, Covid-19

Het coronavirus breidt zich uit. Het virus kan longontsteking geven. Klachten zijn: keelpijn, koorts met verkoudheid, hoesten of moeilijk ademhalen. Virussen kunt u voorkomen door regelmatig uw handen te wassen, te niezen en hoesten in uw elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken. Bel uw huisarts als alle volgende 3 dingen voor u kloppen: U heeft…

Nieuwe algemeen directeur

Het bestuur van HUS is verheugd te kunnen melden dat per 1 juli 2019 Geert Philipsen is aangesteld als nieuwe algemeen directeur van Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. Hij volgt Leo Kliphuis op die eind 2018 is gestopt. Geert Philipsen is de voorgaande jaren voorzitter van de Raad van Bestuur van huisartsenorganisatie Cohesie in Noord…

Volgjezorg.nl gelanceerd

Vanaf 15 november 2017 kunt u terecht op twee nieuwe online-omgevingen van VZVZ. Voor zorgaanbieders is VZVZ.nl helemaal vernieuwd. Voor de 17 miljoen (potentiële) patiënten in Nederland is een volledig nieuwe website gelanceerd: volgjezorg.nl. Waar beide doelgroepen eerst VZVZ.nl deelden, hebben zij nu elk een eigen moderne online-omgeving. De nieuwe websites sluiten naadloos aan bij het…