Tijdens de Zorgdag kan je tussen de workshops in genieten van een heerlijk dinerbuffet en bijpraten met je collega’s in de stad. Gebruik deze tijd daarnaast ook zeker om informatie in te winnen bij de volgende interessante organisaties op onze informatiemarkt:

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)-aanbieders

De term GLI heb je vast al wel eens voorbij horen komen! GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie en is een uitgebreid leefstijlprogramma voor mensen vanaf een bepaald BMI. Deelnemers aan een GLI worden begeleid door een coach en andere zorgverleners in de vorm van individuele en groepsbijeenkomsten. Er zijn in Utrecht nu vier leefstijlprogramma’s: Cool, Slimmer, BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging. Kom langs bij de GLI-programma’s op de informatiemarkt om bijvoorbeeld te horen wat de verschillende programma’s inhouden, voor wie elk programma geschikt is en hoe de vergoedingen geregeld zijn.

Helpdesk Digitale Zorg (HDZ)

Er zijn in ons land zo’n 3,5 miljoen mensen niet digitaal vaardig. Deze groep mist hierdoor eerlijke kansen, om gebruik te maken van de voordelen van digitale zorg. Door de ondersteuning van Helpdesk Digitale Zorg (HDZ) kan ook de zelfredzaamheid van deze patiënten worden vergroot. Zorgverleners kunnen zich dan richten op hun kerntaak: het verlenen van de best mogelijke zorg.

In Utrecht kan de Helpdesk Digitale Zorg al worden geraadpleegd. Zo leren onze patiënten leren veilig te mailen of te videobellen met hun zorgverlener. Wil je meer weten over wat de HDZ doet en hoe je patiënten naar hen kan doorverwijzen? Kom dan zeker even langs op de informatiemarkt!

Jellinek

Jellinek is de expert op het gebied van verslaving. Je kunt bij hen terecht voor vragen over risicovol middelengebruik. Ook wanneer problemen met alcohol of drugs samengaan met psychische klachten heeft Jellinek specialisten in huis die dit kunnen aanpakken. De organisatie zet zich in voor preventie door middel van het geven van voorlichting en psycho-educatie. Jellinek is op verschillende manieren beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, consultatie en advies.

Pharos

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen zij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

Op de informatiemarkt kan je verschillende informatiefolders en QR-codes vinden naar meer informatie over deze organisatie en wat zij voor jou als zorgprofessional kunnen betekenen. Een spreker van Pharos verzorgt tijdens de Zorgdag ook een scholing over Cultuursensitief communiceren bij samen beslissen.

Stichting U Centraal

Steeds meer Nederlanders, en dus ook bewoners van Utrecht stad, hebben moeite om rond te komen. Dit kan ertoe leiden dat patiënten zorg gaan mijden door de bijbehorende kosten. Als inwoners van Utrecht op zoek zijn naar informatie of ondersteuning, dan is U Centraal er voor hen. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen of zorgen over wonen, (mantel)zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of sociaal contact. Beroepskrachten en vrijwilligers denken mee en bieden praktische hulp, informatie, advies, activiteiten en training. Leer op de informatiemarkt waar jij jouw patiënten naartoe kan verwijzen voor hulp.