Het proces rondom de werkwijze van huisartsen voor ongedocumenteerden en onverzekerden is recentelijk vereenvoudigd. Het bijbehorende procesdocument met alle links en informatie is hier te vinden. De huidige werkwijze van huisartsen voor deze doelgroep en het declareren bij het CAK is op dinsdag 31 januari via een webinar toegelicht.

De behoefte om overzicht te creëren van de huidige werkwijze van de huisartsenzorg voor deze doelgroep kwam ter sprake in een kwartaaloverleg met een aantal sociale en medische organisaties die ondersteuning bieden aan onverzekerden en ongedocumenteerden in Utrecht. HUS neemt hieraan deel. Na een inventarisatie van de huidige werkwijze is dit overzicht tot stand gekomen. Het geeft weer welke organisaties in Utrecht deze doelgroep ondersteunen en opvangen, welke medische zorg er wordt vergoed en hoe huisartspraktijken gemaakte kosten kunnen declareren bij het CAK.