Marije Hilhorst start als medisch directeur bij de eerstelijns regio-organisatie voor de stad Utrecht, Sterkz.org 

Het bestuur van de Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is zeer verheugd te melden dat Marije Hilhorst vanaf 1 augustus 2022 samen met directeur Barend van Dijk verder handen en voeten gaat geven aan Sterkz.org

Tot 1 augustus is Marije nog directeur Zorg bij Huisartsen Gelderse Vallei.

Marije is gedreven om gezamenlijk het zorgsysteem te verbeteren. Ze stelt de mens voorop. Daarom is zij de juiste persoon om gestalte te geven aan de visie van Sterkz.org Marije, Ze maakt zich hard voor een logisch ingericht (zorg)systeem waarvan de basis op orde is, met heldere samenwerkingsafspraken en bijbehorende financiële vergoedingen. Als het netwerk goed werkt, kan de zorgprofessional met compassie hoogwaardige zorg leveren en ervaart de patiënt en/of cliënt maximaal kwaliteit van leven.

Het team van Sterkz.org kijkt ernaar uit om samen met Marije de eerstelijn in onze stad krachtig neer te zetten.

Namens directie en bestuur van HUS,
Geert Philipsen,
algemeen directeur

—————————————————————————–
Noot voor de redactie
Meer informatie: secretariaat HUS en Sterkz.org, info@huisartsenutrechtstad.nl