Klik hier voor Meer zorg op afstand

Online dienstverlening implementeren die aansluit bij de behoeften van patiënten.

Klik hier voor Anders organiseren

Herverdelen van taken en verantwoordelijkheden, zodat er meer tijd ontstaat voor patiënten met een complexe zorgvraag.

Klik hier voor Efficiëntere praktijkvoering

Zicht krijgen op interne processen van de praktijk.

Klik hier voor Meer persoonsgerichte zorg

Holistische gespreksvoering, patiënten met een brede hulpvraag beter begeleiden naar de juiste plek.

Toekomstbestendige huisartsenzorg

Er zijn vier thema’s benoemd om de huisartsenzorg toekomstbestendig te krijgen. Praktijk(en) kiezen zelf welk thema het best aansluit bij de wensen/knelpunten van de praktijk. Sterkz.org adviseert praktijken te focussen op één thema. Het uitgangspunt voor het programma is dat iedere huisartspraktijk zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van een project dat past binnen één van vier thema’s.

Iedere praktijk krijgt de ruimte om individueel of in samenwerking met anderen een project uit te voeren wat bij de situatie past.

Vanuit het Hoofdlijnen Akkoord 2019 – 2022 is in het inkoopbeleid van 2021, 2022 en 2023 door Zilveren Kruis ruimte gemaakt om een aantal knelpunten in de huisartszorg aan te pakken zodat deze beter is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Martijn van Eijk

“Ik wil niet dat patiënten zichzelf in gaan plannen, ik wil dat ze mij vertellen waarom ze me nodig hebben.”

Ondersteuning
 • Toolkit met hulpmiddelen voor de verschillende fases van het programma (voorbereiding, uitvoering en evaluatie & borging).
 • Best practices worden opgehaald en gedeeld.
 • Relevante scholingen en/of specifieke begeleidingstrajecten.
 • Per doelstelling wordt gedurende 2022/2023 minstens één bijeenkomst georganiseerd om ervaringen uit te wisselen.
 • Projectleider Anne-Marie is fulltime beschikbaar voor vragen of om te sparren, dus neem gerust contact op via huijskes@huisartsenutrechtstad.nl.
Projectleider

Projectleider toekomstbestendige huisartsenzorg

View details
Programma

Sterkz.org heeft het programma voor elke praktijk opgedeeld in drie fases:

 • Fase 1: Projectkeuze & Plan van Aanpak (uiterlijk 31 augustus);
 • Fase 2: Uitvoeren van zelfgekozen project (2022-2023);
 • Fase 3: Evaluatie & borging in praktijk.
 • Fase 4 : Project afgerond?
Fase 1 - Kiezen

A. Kies een thema en daarbinnen een specifiek verbeterinitiatief.

Wij raden aan om maximaal één thema te kiezen. Sterkz.org stimuleert en ondersteunt de volgende verbeterinitiatieven:

B. Maak een Plan van Aanpak. Gebruik hiervoor het sjabloon. Deadline voor het aanleveren bij Sterkz.org: 31 augustus 2022.

Maak gebruik van de volgende (hulp)middelen:

Na het inleveren stemt Anne-Marie, projectleider TBHZ, het plan en de haalbaarheid hiervan af met de huisartsenpraktijk.

Fase 2- Uitvoeren

Klik om meer te lezen over één van de vier thema’s:

 • Meer zorg op afstand
 • Andere organisatie van de huisartsenzorg
 • Meer persoonsgerichte zorg
 • Efficiëntere praktijkvoering
Fase 3 - Evalueren en borgen

Voor elke praktijk deelt Sterkzorg het programma op in drie fases:

 • Fase 1: Kiezen project & opstellen Plan van Aanpak (voor 31 augustus);
 • Fase 2: Uitvoeren van zelfgekozen project (2022-2023);
 • Fase 3: Evaluatie & borging in praktijk;
 • Fase 4: Volgend traject.
Fase 4
 • Project afgerond? Kies een volgend thema om mee aan de slag te gaan. Blijf innoveren en leren. Vanuit Sterkzorg denken we graag met je mee.