Klik hier voor Meer zorg op afstand

Online dienstverlening implementeren die aansluit bij de behoeften van patiënten.

Klik hier voor Anders organiseren

Herverdelen van taken en verantwoordelijkheden, zodat er meer tijd ontstaat voor patiënten met een complexe zorgvraag.

Klik hier voor Efficiëntere praktijkvoering

Zicht krijgen op interne processen van de praktijk.

Klik hier voor Meer persoonsgerichte zorg

Holistische gespreksvoering, patiënten met een brede hulpvraag beter begeleiden naar de juiste plek.

Meer zorg op afstand:
De gang naar digitaal​

Fietje Hellemond – Praktijk De Gaard

Andere organisatie huisartsenzorg:
Arts aan de Balie​

Martijn van Eijk – De Lichtenberch

Efficiëntere praktijkvoering:
Lean in de huisartsenpraktijk​

Frikke van Eck – Bosboomstraat

Toekomstbestendige huisartsenzorg

Er zijn vier thema’s benoemd om de huisartsenzorg toekomstbestendig te krijgen. Praktijk(en) kiezen zelf welk thema het best aansluit bij de wensen/knelpunten van de praktijk. Sterkz.org adviseert praktijken te focussen op één thema. Het uitgangspunt voor het programma is dat iedere huisartspraktijk zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van een project dat past binnen één van vier thema’s.

Iedere praktijk krijgt de ruimte om individueel of in samenwerking met anderen een project uit te voeren wat bij de situatie past.

Vanuit het Hoofdlijnen Akkoord 2019 – 2022 is in het inkoopbeleid van 2021, 2022 en 2023 door Zilveren Kruis ruimte gemaakt om een aantal knelpunten in de huisartszorg aan te pakken zodat deze beter is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Martijn van Eijk

“Ik wil niet dat patiënten zichzelf in gaan plannen, ik wil dat ze mij vertellen waarom ze me nodig hebben.”

Ondersteuning
 • Toolkit met hulpmiddelen voor de verschillende fases van het programma (voorbereiding, uitvoering en evaluatie & borging)
 • Best practices worden opgehaald en gedeeld
 • Relevante scholingen en/of specifieke begeleidingstrajecten
 • Faciliteren netwerk voor praktijkmanagers
 • Projectleider Anne-Marie is fulltime beschikbaar voor vragen of om te sparren, dus neem gerust contact op via huijskes@huisartsenutrechtstad.nl
Praktijkmanagers

Sterkz.org ondersteunt het netwerk van praktijkmanagers door ze met Sterkz.org en elkaar te verbinden met als doel het stimuleren van uitwisseling van kennis en zaken op het gebied van praktijkmanagement bij een huisartsenpraktijk.

Het aanbod voor praktijkmanagers in Utrecht stad:

 • 3x per jaar een overleg van 1,5 uur met een inhoudelijk programma (georganiseerd door Sterkz.org)
 • Een WhatsApp groep waar ervaringen worden gedeeld
 • Intervisie (op eigen initiatief van en door praktijkmanagers)

Jaarplanning 2023 overleg Praktijkmanagers:

 1. Maandag 20 februari 16:00-17:30
 2. Maandag 19 juni 16:00-17:30
 3. Maandag 6 november 16:00-17:30

Ben je praktijkmanager en heb je interesse om ervaringen te delen en op te halen? Geef dit dan aan bij Anne-Marie

Projectleider

Projectleider toekomstbestendige huisartsenzorg

View details
Programma

Sterkz.org heeft het programma voor elke praktijk opgedeeld in vier fases:

 • Fase 1: Projectkeuze & Plan van Aanpak
 • Fase 2: Uitvoeren van zelfgekozen project (2022-2023)
 • Fase 3: Evaluatie & borging in praktijk
 • Fase 4: Project afgerond?
Fase 1 - Kiezen

A. Kies een thema en daarbinnen een specifiek verbeterinitiatief.

Wij raden aan om maximaal één thema te kiezen. Sterkz.org stimuleert en ondersteunt de volgende verbeterinitiatieven:

B. Maak een Plan van Aanpak. Gebruik hiervoor het sjabloon.

Maak gebruik van de volgende (hulp)middelen:

Na het inleveren stemt Anne-Marie, projectleider TBHZ, het plan en de haalbaarheid hiervan af met de huisartsenpraktijk.

Fase 2 - Uitvoeren

Klik om meer te lezen over één van de vier thema’s:

Pas de PDCA-cyclus toe in je uitvoering – Plan, Do, Check, Act. Dit is een model voor de verbetering van kwaliteit. De cyclus bestaat uit de vier herhalende stappen Plan, Do, Check en Act.

 • Je maakt een plan (plan)
 • Voert het uit (do)
 • Bestudeert regelmatig de resultaten (check) en
 • Trekt conclusies voor de volgende stap (act)

Je kijkt dus wat wel en niet werkt en stuurt bij waar nodig.

Fase 3 - Evalueren en borgen
 • Zorg dat de verandering in de bestaande werkwijze past 
 • Documenteer processen en werkafspraken voor naslagwerk 
 • Wat werkt wel? Wat werkt niet? Neem deze lessen in een volgend project mee 
Fase 4
 • Project afgerond? Kies een volgend thema om mee aan de slag te gaan. Blijf innoveren en leren. Vanuit Sterkzorg denken we graag met je mee.