Toelichting

Als de organisatie van de huisartsenzorg verbetert is er meer tijd voor complexe zorgvragen van patiënten. Door het toepassen van andere mogelijkheden of het herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen professionals in de praktijk maak je meer tijd vrij.

Met dit thema aan de slag? Laat je inspireren op deze pagina of bekijk deze mijlpalen.

Duurzame inzetbaarheid

De SSFH biedt ondersteuning in het voeren van een gesprek over werkdruk, werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Er zijn webinars beschikbaar over dit onderwerp en je kunt op de website ook gesprekskaarten downloaden.

Gouden uurtjes

Bij Huisartsenpraktijk de Lichtenberch werken ze sinds corona met een regiearts achter de balie. Huisarts Martijn van Eijk licht in onderstaande video toe hoe ze dit hebben aangepakt en wat zijn ervaringen zijn.

Resultaat:

  • Efficiënter werken
  • Meer samenwerking
  • Tevreden patiënten én personeel
Taakverdeling in de praktijk
  • Lees ervaringen van praktijken met een andere inzet van personeel.
  • Denk je na over de inzet van een physician assistant (PA) of een verpleegkundig specialist (VS)? Kijk eens op de website van de stichting KOH. Zij bieden verschillende tools aan, waaronder een voorbeeldplan en een checklist. Voor het opleiden van VS en PA is tevens stimuleringssubsidie beschikbaar.
  • Zorgmasters heeft ook een uitgebreide toolbox met verschillende formulieren en handreikingen, ook voor de PA en VS.
Martijn van Eijk

“Ik wil niet dat patiënten zichzelf in gaan plannen, ik wil dat ze mij vertellen waarom ze me nodig hebben.”