Utrecht, 28 mei 2021

 

Kwetsbare oudere staat centraal in zorgnetwerk Utrecht-Overvecht

Afspraken om intensieve samenwerking voor zorg thuis verder te versterken.

 

Steeds meer ouderen hebben de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook als er een zorg- of hulpvraag ontstaat. Relatief veel ouderen in Overvecht hebben meervoudig complexe problematiek, een combinatie van maatschappelijke, sociale, psychische en lichamelijke problemen. Goede zorg thuis is dan alleen mogelijk wanneer huisartsen, wijkverpleging en het buurtteam samenwerken.

 

Er wordt al nauw samengewerkt, maar door de toenemende druk op de zorg hebben de partijen besloten om de samenwerking te intensiveren. Zo kan de kwaliteit van zorg voor de kwetsbare doelgroepen verder worden verbeterd. Om de samenwerking te onderstrepen hebben de partijen de afspraken vastgelegd in een convenant.

 

In het convenant staan heldere afspraken die de professionals ondersteunen in het samenwerken rondom én met de cliënt. Er is vastgelegd dat iedereen op dezelfde manier werkt. Ook is afgesproken wie de samenwerking rondom de kwetsbare doelgroep coördineert en hoe de zorg wordt geborgd. Tot slot wordt er een overkoepelend platform opgericht waarin de huisartsen, de wijkverpleging en de buurtteams samenwerkingsafspraken maken en knelpunten oplossen.

Door heldere afspraken en kortere lijnen weten verschillende zorgverleners in Overvecht elkaar gemakkelijker te vinden.

 

Huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleging kunnen de gestelde verbeteringen echter niet alleen realiseren. Zilveren Kruis en O&I Utrecht Stad (onderdeel van HUS) zijn dan ook belangrijke samenwerkingspartners die het convenant mede hebben ondertekend. Het convenant wordt tevens ondersteund door de Gemeente Utrecht.

 

Het convenant is ondertekend door: Overvecht Gezond, ONUe, AxionContinu, Careyn, Kleurrijk zorg, BTO Sociaal Utrecht, Buurtzorg, Zorgwacht, Thuiszorg Hart voor Nederland, O&I Utrecht Stad (Barend van Dijk staat op de foto) en Zilveren Kruis. En wordt ondersteund door de Gemeente Utrecht