Wat is ICT en E-health?

ICT staat voor Informatie en Communicatietechnologie en wordt in de huisartspraktijk gebruikt als verzamelbegrip voor het geheel van hardware (computers, printers) en software (huisartsinformatiesysteem (HIS), declaratie-software). Het inzetten van ICT in het behandelproces tussen de hulpverlener en de patiënt is E-health. Dit kan gaan over een simpele vraag via email maar ook over het via internet volgen van een cursus waarbij de hulpverlener bijvoorbeeld optreedt als coach.

We maken meer mogelijk

Steeds meer mensen maken gebruik van ICT en diensten op het internet, denk maar aan de APP’s op uw smartphone. Daarnaast wordt de noodzaak om veilig, vertrouwd en gebruikersvriendelijk gegevens uit te wisselen met andere hulpverleners en de patiënt steeds belangrijker. De werkgroep ICT ondersteunt HUS in het maken van de goede keuzes op het terrein van ICT en E-health. Zo maken we meer mogelijk op dit gebied.

Ons doel

Als werkgroep hebben we als doel één Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en één structuur voor E-health te implementeren.
Eén HIS voor HUS – Om alle ICT en E-Health ontwikkelingen efficiënt, gebruikersvriendelijk en hanteerbaar te maken voor de huisartsen willen we graag van zes systemen naar één HIS. Hierdoor kunnen we betere en betrouwbare koppelingen maken met bijvoorbeeld de huisartsenpost, apothekers en ziekenhuizen.
Eén structuur voor E-health – Een goede implementatie van E-health vraagt om een aantrekkelijke, gebruikersvriendelijke software voor patiënt en hulpverlener. De implementatie en het gebruik vraagt de nodige begeleiding en scholing. Bovendien willen we graag een eenduidig E-health aanbod voor zowel een gezonde lifestyle (beweging en voeding) als bijvoorbeeld voor depressieve klachten.

Werkgroep

Praktijkondersteuner

Paul Sival

Huisarts

Projectmanager kwaliteit en veiligheid

Hugo van Dijk

Huisarts

Bart van Pinxteren

Huisarts

Linkbox