Het soms snel verlopende ziekte proces bij Covid-19 confronteerde ons nogal eens met onduidelijkheid: wat zouden patiënten willen ten aanzien van bijvoorbeeld beademing of reanimatie?

 

Veel collega’s zijn daarom de afgelopen anderhalf jaar al actief aan de slag gegaan met voorlichting over behandelwensen.
In Utrecht doen wij mee aan het ZonMW project in gesprek met de burger, samen met het Netwerk Palliatieve zorg Utrecht Stad en Zuidoost Utrecht. Het AMC doet een onderzoek naar de effectiviteit van dit project.

 

Ten behoeve van dit onderzoek vragen we minimaal 5 huisartsenpraktijken om mee te doen. Zij stimuleren dan oudere patiënten om over hun behandelwensen te praten, met hun naasten én met hun huisarts. In de afgelopen periode hebben we een kort voorlichtingsfilmpje laten maken voor wachtkamerschermen en een iets langere versie voor bijvoorbeeld praktijkwebsites of sociale media.

 

De Utrechtse versie hebben we omgedoopt tot Weet u wat u wilt? 

 

Alle formats voor voorbeeld uitnodigingsbrieven, flyers en een Powerpoint voor de voorlichting staan ter beschikking van praktijken.