Werkgroep
Tjeerd Bottema

Huisarts

Willem van der Kraan

huisarts

Jessie Neffke

Huisarts

Ons doel

In 2021 is er bij HUS een werkgroep duurzaamheid begonnen. De werkgroep heeft als doel het ontzorgen van Utrechtse huisartsen in het zetten van stappen tot verduurzaming. In 2022 is de pilot verduurzaming huisartspraktijken Utrecht van start gegaan, in samenwerking met een aantal apothekers.

Verder zet de werkgroep zich in voor het creëren van bewustwording en het vergroten van kennis over duurzaamheid in de zorg en de gevolgen die klimaatverandering heeft voor de gezondheid. De werkgroep brengt nieuwsbrieven uit, levert wekelijks een bijdrage in de HUS nieuwsbrief, organiseert scholingen en kan geconsulteerd worden voor specifieke vragen gericht op de eigen praktijk.

Algemeen

Volgens de WHO is klimaatverandering de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Ook in Nederland  heeft klimaatverandering al zichtbaar effect op de gezondheid van mensen. Zo is er grotere kans op hete zomers, en daarmee hittestress, duurt het hooikoorts- en pollenseizoen steeds langer en worden risico’s op (nieuwe) infectieziekten groter.

De gezondheidszorg zelf is verantwoordelijk voor 7 – 8% van de CO2 uitstoot in Nederland, voornamelijk door reisbewegingen door personeel, gebouwen en medicijnen.

Pilot verduurzaming

Met ondersteuning van O&I organisatie is in 2022 de pilot duurzaamheid gestart. De focus ligt op drie onderwerpen:

  • Afvalstromen: werken aan circulariteit: minder afval produceren, afvalscheiding optimaliseren en duurzamer inkopen;
  • Medicijnverspilling: terugdringen van medicijnverspilling en meer bewustzijn hierover creëren;
  • Hitteplan: dit is een onderdeel van adaptatie aan de gevolgen van klimaatverandering; tijdens een hittegolf kunnen kwetsbare patiënten scherp gemonitord worden en kan specifiek opgetreden worden. Hiermee wil men morbiditeit en mortaliteit door hitte reduceren.

Voor deze onderwerpen zijn toolkits en werkplannen ontworpen door de werkgroep.

Meer inspiratie? Klik hier voor het e-book De Groene Huisartspraktijk van de NHG.

Toolkit

Op deze pagina zijn de toolkit voor afvalstromen en medicijnverspilling en het hitteplan van de pilot duurzaamheid te vinden. Dit zijn hybride documenten die aangevuld zullen worden met nieuwe kennis, ontwikkelingen en opgedane ervaringen. Input over deze documenten is welkom en kan gemaild worden naar: vandenkommer@huisartsenutrechtstad.nl.

Downloads

Hittegolf op komst!

0.00 KB 32 Downloads

Toolkit medicijnverspilling

0.00 KB 47 Downloads

Toolkit afvalstromen

0.00 KB 95 Downloads

Hitteplan

0.00 KB 148 Downloads