VWS maakt kennis met de Utrechtse aanpak van Vallen Voorkomen

Bezoek
Op uitnodiging van Sterkzorg en de gemeente kwam gisteren een delegatie van VWS op bezoek. Om te zien en te voelen hoe we in Utrecht twee zaken willen samenbrengen, namelijk Vallen Voorkomen en de ketenaanpak Valpreventie (vanaf 2024).
Naast zeven medewerkers van VWS waren er 15 anderen van de partij; Zilveren Kruis, GGD-Utrecht, RIVM, HU, RegiozorgNu, Gemeente Utrecht, SportUtrecht en FUS.

Ketenaanpak valpreventie
Stephanie van Emmerik (stadscoördinator leefstijl) en Yvonne Pijnacker (stadscoördinator ouderen) trekken al geruime tijd op met gemeente om vorm te geven aan de ketenaanpak Utrecht Stad. Met als uitgangspunt dat alles wat er al georganiseerd is rond Vallen Voorkomen, onderdeel wordt van de ketenaanpak Valpreventie.
De ketenaanpak Valpreventie steekt in op bewegen en balans-trainingen bij ouderen. Na risico-inventarisatie bij een oudere, wordt geadviseerd deel te nemen aan reguliere beweegprogramma’s. Bij hoge kwetsbaarheid, volgt een nadere valanalyse.
Bij ons in Utrecht kijken we breder dan alleen een beweegaanbod. Vallen Voorkomen draagt bij aan valpreventie met maar liefst 11 bouwstenen. Zie hier welke ook alweer.

Programma
Bovenstaande boodschap hebben we inzichtelijk gemaakt tijdens onze presentatie. In een interactiespel werd meegedacht over dilemma’s. Daarnaast bespraken we een aantal onderwerpen in kleinere groepjes.
Vervolgens ging het op de fiets naar Oog in Al, de bakermat van Vallen Voorkomen, waar we al wandelend over het ‘Kwiekpad’ een lunch verorberden.
Tot slot  gaf de apotheker een presentatie over het ‘blauwe sticker beleid’ (bij medicatie die valgevoeligeid vergroot), welke organisatorische afspraken hier achter zitten en hoe we dit bij ouderen onder de aandacht brengen.

Naar een reguliere ketenaanpak
We hebben de vertegenwoordigers van VWS aan het denken gezet over:

  • Kwetsbare ouderen onder 75 jaar,
  • Passende vergoeding voor valanalyse bij hen,
  • Wie mag opgeleid worden om gecertificeerde balans/beweeg programma’s te geven,
  • En het beperkte aantal scholingsplaatsen voor deze opleiding.

De dilemma’s waren voor hen echte eye-openers. VWS gaat haar regelingen en vergoedingen voor ouderen onder de 75 doorlichten, met als gezamenlijk doel om toe te werken naar een reguliere ketenaanpak valpreventie.