toetsenbord HUS

De regionale coalitie Utrecht, bestaande uit HUS, SGU en LRJG heeft subsidie van VWS toegekend gekregen voor OPEN. Met deze subsidie kunnen we de bij ons aangesloten huisartsenpraktijken optimaal ondersteunen wanneer zij hun patiënten online-inzage in hun medische dossier willen geven,

Patiënten kunnen vanaf 1 juli 2020 digitaal hun medische gegevens inkijken. Het landelijke programma OPEN helpt huisartsen en huisartsenorganisaties om daarnaast direct online inzage mogelijk te maken. OPEN zorgt voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in het huisartsinformatiesysteem (HIS) en biedt huisartsen, praktijkassistenten en POH’s scholing en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten.