De buurtteams jeugd & gezin, specialistische jeugdzorgaanbieders KOOS en Spoor030 en ook Samen Veilig Midden Nederland (SAVE en Veilig Thuis) zien een toename van het aantal spoedaanmeldingen.

Dat gaat gepaard met een flink vertraagde uitstroom van cliënten door de coronamaatregelen (denk aan plaatsing in tijdelijke huisvesting/pleeggezinnen). Deze ongelukkige combinatie zorgt ervoor dat genoemde partijen het werk momenteel niet goed aankunnen.
De samenwerkingspartners, waaronder ook HUS en O&I Jeugd (waaraan onder andere huisarts Judy Knol deelneemt), hebben gezamenlijk een brief opgesteld. Die kun je hier lezen.
Het vergroten van teams en het vinden van de juiste mensen kost tijd. Met onderstaande handvatten hopen we dat je de belasting wat kunt spreiden.
– Overzicht contactpersonen per wijk en school.
– Overzicht van in te schakelen partijen sociale basis.