De pilot voor de zorg voor de vluchtelingen uit de Oekraïne met Arene als online huisartsenpraktijk is geslaagd. Samen met de deelnemende praktijken, Arene, gemeente Utrecht en het HUSbestuur is besloten dat dit de nieuwe werkwijze wordt. Alle betrokkenen gaven in de afgelopen zes weken aan tevreden te zijn met deze werkwijze.

Sluit je ook aan
Jouw collega’s die hun praktijk al hebben opgegeven, vragen je ook aan te sluiten als netwerkpraktijk. Samen de last dragen maakt het lichter voor iedereen. Arene is een online huisartsenpraktijk die met fysieke netwerkpraktijken in Utrecht stad werkt. De patiënt heeft telefonisch of via een videoverbinding contact met de juiste hulpverlener van Arene. Voor fysieke beoordelingen schakelt Arene een netwerkpraktijk in. Praktijk De Nieuwe Linie coördineert het inplannen van deze fysieke afspraken.

Fysieke contactmomenten
Op de grote opvanglocaties kunnen zo’n vierhonderd vluchtelingen zich inschrijven bij huisartsenpraktijk Arene. Daar krijgen zij volwaardige huisartsenzorg door huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. In de pilotmaand februari zijn er 90 contactmomenten tussen vluchtelingen en Arene geweest. Van die contactmomenten waren er 7 fysieke beoordelingen nodig door de netwerkpraktijken in Utrecht. Dat is iets minder dan 8% van de consulten bij Arene. Geschat was dat er tussen de 10-15% fysieke contacten nodig zouden zijn. Volgens de deelnemende praktijken waren de fysieke consulten terecht of zeer invoelbaar.

Hechtwondje
De praktijken onderling delen handige tips met elkaar, zoals welke tolkenapp als beste wordt ervaren (sayHi app). Ook helpt de groep netwerkpraktijken elkaar als de nood hoog is. Zo had de dienstdoende solopraktijk aan het eind van de dag net zelf een spoedgeval en kon via de Whatsappgroep een andere praktijk inschakelen voor een hechtwondje. Heel waardevol dat praktijken elkaar helpen in deze drukke tijden.

Tien praktijken in de stad doen mee. Fijn zou zijn als meer praktijken zich aansluiten. In een roulerend systeem kunnen we de drukte samen delen (één praktijk per week). Ben je solist en wil je je graag samen met een andere praktijk aanmelden dan is dat ook mogelijk.

Vragen
Heb je vragen en/of wil je ervaringen horen dan kun je de collega’s uit de pilot benaderen (Mirian van Dijk, Tetman Noordebos, Fietje van Hellemondt, Jantien van der Maaten, Irene Groenewege, Doortje Graafmans, en collega’s die nog niet met hun praktijk aan de beurt waren) of Mariska de Velde als projectleider. Aanmelden kan bij Mariska de Velde, develde@huisartsenutrechtstad.nl.

 

3 februari 2023

HUS en Arene breiden zorg uit voor vluchtelingen Oekraïne 

Tien Utrechtse huisartsenpraktijken zijn samen met Arene gestart met het verlenen van zorg aan Oekraïense vluchtelingen. Vanaf deze week kunnen vluchtelingen op de grote opvang locaties, zoals het Provinciehuis en de boten aan de Keulse kade in Utrecht stad gebruik maken van Arene. Arene is een online huisartsenpraktijk die met fysieke netwerkpraktijken in Utrecht stad werkt.  

Arene heeft huisartsen, doktersassistenten, POH GGZ en verpleegkundig specialisten in dienst waar een patiënt online een afspraak kan maken. Voor vluchtelingen is een volledige pagina ingericht in het Oekraïens. Dit maakt het gebruiksvriendelijk en goed toegankelijk. Dertig á veertig procent van de Nederlandse regio’s, waaronder Rotterdam, maken al gebruik van Arene.   

De patiënt heeft telefonisch of via een videoverbinding contact met de juiste hulpverlener van Arene. Op deze manier lossen zij 85% van de hulpvragen op. De overige 15% waarbij er bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek nodig is, pakken de tien netwerkpraktijken in Utrecht stad op. Praktijk De Nieuwe Linie coördineert het inplannen van deze fysieke afspraken. De gemeente en HUS zijn blij met de inzet van deze praktijken in Utrecht. Bedankt hiervoor! 

Over zes weken volgt er een evaluatie hoe de praktijken deze manier van werken ervaren en of het goede kwalitatieve zorg oplevert. Als dit zo blijkt te zijn continueren we de samenwerking met Arene en vragen we praktijken om zich ook aan te sluiten als netwerkpraktijk. Samen de last dragen, maakt het prettiger voor iedereen. Vragen of direct aanmelden via develde@huisartsenutrechtstad.nl of bevraag collega’s die meedoen aan de pilot.