HUS heeft een eigen webpagina voor patiënten over ondersteuning voor digitale vaardigheid. Zet deze link op jouw eigen praktijkwebsite en in het patiëntenportaal. 

Plaats dit filmpje op jouw wachtkamerscherm. Zo verwijs je jouw patiënten makkelijk door naar een heldere pagina met uitleg over allerlei digitale zaken, zoals het gebruik van een DigiD, het in gebruik nemen van een Patiëntenportaal of PGO.  

Laat jouw contact met de patiënt niet belemmeren door opstartproblemen.