Vraag jouw patiënten toestemming voor inzage van hun dossier. HUS roept met klem op dit te regelen. Het vastleggen van meer toestemmingen in de huisartsenpraktijk is een essentieel onderdeel van het LSP-plan 2023 dat HUS en SUS gezamenlijk uitvoeren. Tot 1 april 2023 kan op de spoedpost van 80% van de patiënten een dossier worden geraadpleegd na mondelinge toestemming. Na 1 april 2023 mogen artsen en triagisten alléén dossiers ophalen en inzien als patiënten expliciet toestemming gaven aan hun huisarts voor het delen van informatie. Als toestemming niet wordt vastgelegd, daalt de mogelijkheid van inzage naar 30% van de patiënten.

Mondeling
Sinds de zomer van 2020 kunnen huisartsenposten en SEH’s gebruik maken van de Corona Opt-in. Zie de melding hierover in 2020 https://www.inzageopdehap.nl/. Hierdoor kan de samenvatting uit het HIS van de eigen huisarts van een Covid-verdachte patiënt worden ingezien op de spoedpost, nadat de patiënt hiervoor eerst mondelinge toestemming geeft aan de triagist.  

Een Corona Opt-in betekent dat je op de spoedpost naast inzage in dossiers van patiënten die hiervoor expliciet toestemming gaven aan hun huisarts (Opt-in), ook dossiers kan inzien van patiënten die hun toestemming nog niet hadden gegeven aan hun huisarts. Omdat medewerkers men van de spoedpost niet konden zien of de patiënt wel of niet expliciete toestemming had gegevens aan zijn huisarts, moesten triagisten gedurende de Coronapandemie aan alle patiënten op de spoedpost vragen of het goed was dat zij hun dossier mochten inzien, elke keer opnieuw. Aan die toestemmingsvraag op de spoedpost komt vanaf 1 april 2023 een einde. Na 1 april zijn alleen nog dossiers op te halen en in te zien op de Spoedpost van patiënten die expliciet toestemming gaven aan hun huisarts voor het delen van informatie met de Spoedpost. Het aantal beschikbare dossiers neemt dan wel af.  

DUOdagen
Tijdens de DUOdagen eind maart en begin april besteden we hier aandacht aan in een van onze workshops. Zo is er een workshop voor huisartsen en voor assistentes.