Waarvoor kun je bij Marieke terecht?

Algemene vragen over de Spoedpost

Vragen over het huisartsenrooster

Vragen over  Topicus /UZI-passen / Intershift

Verklaring t.b.v. herregistraties, (ruilen van) diensten, herzenden van patiënteninformatie

Aanvragen van dienstpassen

managementassistente@huisartsenutrechtstad.nl

 

Aanmelden van nieuwe huisarts  of AIOS  (waarnemers kunnen zich aanmelden via waarnemingen@huisartsenutrechtstad.nl), of het doorgeven van gewijzigde  NAW-gegevens  (privé danwel praktijk)