Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

Janneke Spitsbaard – Velmans

“De juiste zorg op de juiste plek voor de diabetes patiënt. Daar gaan we voor. Goede samenwerking, afstemming en afspraken tussen zorgverleners zijn hierbij erg belangrijk.”

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Ons doel

De werkgroep diabetes organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

Werkgroep
Brigitte Wieman

Diëtist

Eveline Fassaert

Praktijkondersteuner

Marieke van Dreven

DM-verpleegkundige

Janneke Spitsbaard – Velmans

Kaderhuisarts DM

Downloads

[wpdm_category id=”diabetes,” cols=”3″ toolbar=0 item_per_page=40 template=”link-template-panel”]

[wpdm_category id=”diabetes-box,” cols=”3″ toolbar=0 item_per_page=40 template=”link-template-panel”]

[wpdm_category id=”dietetiek,” cols=”3″ toolbar=0 item_per_page=40 template=”link-template-panel”]

[wpdm_category id=”ketenpartners-diabetes,” cols=”3″ toolbar=0 item_per_page=40 template=”link-template-panel”]

[wpdm_category id=”protocollen,” cols=”3″ toolbar=0 item_per_page=40 template=”link-template-panel”]

[wpdm_category id=”rta-diabetes,” cols=”3″ toolbar=0 item_per_page=40 template=”link-template-panel”]

[wpdm_category id=”scholingen,” cols=”3″ toolbar=0 item_per_page=40 template=”link-template-panel”]

[wpdm_category id=”voetzorg,” cols=”3″ toolbar=0 item_per_page=40 template=”link-template-panel”]