Werkgroep

Coördinator chronische zorg

View details
Irene Groenewegen

Huisarts

Brigitte Wieman

Diëtist

Eveline Fassaert

Praktijkverpleegkundige

Marieke van Dreven

DM-verpleegkundige

Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

Irene Groenewegen

“De juiste zorg op de juiste plek voor de diabetes patiënt. Daar gaan we voor. Goede samenwerking, afstemming en afspraken tussen zorgverleners zijn hierbij erg belangrijk.”

Voetzorg

Bij diabetes zijn voeten extra kwetsbaar. Voetzorg is dus belangrijk. Bijgaand vind je een lijst met podotherapeuten in Utrecht.

Ons doel

De werkgroep diabetes organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Downloads

Logistiek diabetes protocol 2021

173.45 KB 35 Downloads

Handleiding DM voetonderzoek

219.66 KB 51 Downloads

NDF voedingsrichtlijn diabetes

7.33 MB 1009 Downloads

Diabetes protocol

0.00 KB 1135 Downloads

Diabeteszorg tijdens covid pandemie

285.14 KB 871 Downloads

Patiëntenfolder Diabetes ketenzorg

42.62 KB 1035 Downloads

Filmpje Diabetes Box - avondsnack

0.00 KB 1604 Downloads

Filmpje Diabetes Box - dagcurve

0.00 KB 1648 Downloads

NDF voedingsrichtlijn diabetes

7.33 MB 1009 Downloads

Stroomschema verwijzing diëtiste

71.64 KB 2448 Downloads

Stroomschema verwijzing diëtiste

71.64 KB 2448 Downloads

Logistiek diabetes protocol 2021

173.45 KB 35 Downloads

Diabetes protocol

0.00 KB 1135 Downloads

Diabeteszorg tijdens covid pandemie

285.14 KB 871 Downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 3783 Downloads

Stroomschema verwijzing diëtiste

71.64 KB 2448 Downloads

No show - Protocol

166.12 KB 2579 Downloads

Schema taakverdeling

100.04 KB 2046 Downloads

RTA Diabetes

553.87 KB 1872 Downloads

Addendum oogartsen bij RTA DM

383.56 KB 1667 Downloads

Samenvattingskaart RTA Diabetes

423.55 KB 1881 Downloads

Handleiding DM voetonderzoek

219.66 KB 51 Downloads

Procesbeschrijving diabetes voetzorg

748.24 KB 1584 Downloads

Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

65.52 KB 2169 Downloads

Formulier voetscreening

59.23 KB 3145 Downloads