Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

Janneke Spitsbaard – Velmans

“De juiste zorg op de juiste plek voor de diabetes patiënt. Daar gaan we voor. Goede samenwerking, afstemming en afspraken tussen zorgverleners zijn hierbij erg belangrijk.”

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Ons doel

De werkgroep diabetes organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

Werkgroep
Janneke Spitsbaard – Velmans

Kaderhuisarts DM

Marieke van Dreven

DM-verpleegkundige

Eveline Fassaert

Praktijkondersteuner

Brigitte Wieman

Diëtist

Downloads

Richtlijn GLP1-RA in de eerste lijn

497.06 KB 27 Downloads

Filmpje Diabetes Box - dagcurve

0.00 KB 15 Downloads

RTA Diabetes

553.87 KB 32 Downloads

Diabetes en Ramadan Medicatiekaart

684.68 KB 30 Downloads

Adressen podotherapeuten

15.01 KB 42 Downloads

Addendum oogartsen bij RTA DM

383.56 KB 28 Downloads

Consultatieformulier Diabetes

39.58 KB 38 Downloads

Samenvattingskaart RTA Diabetes

423.55 KB 68 Downloads

NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015

418.85 KB 108 Downloads

Logistiek DM protocol 2019

67.04 KB 184 Downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 548 Downloads

Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

65.52 KB 289 Downloads

Stroomschema verwijzing diëtiste

71.64 KB 284 Downloads

No show - Protocol

166.12 KB 342 Downloads

Schema taakverdeling

100.04 KB 291 Downloads

Handleiding voetscreening

206.09 KB 282 Downloads

Zorgaanbod- en kwaliteitsplan

142.95 KB 295 Downloads

Formulier voetscreening

59.23 KB 640 Downloads

Protocol Diabeteszorg

411.35 KB 566 Downloads

  Filmpje Diabetes Box - dagcurve

  0.00 KB 15 Downloads

   NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015

   418.85 KB 108 Downloads

   Stroomschema verwijzing diëtiste

   71.64 KB 284 Downloads

    Adressen podotherapeuten

    15.01 KB 42 Downloads

    Stroomschema verwijzing diëtiste

    71.64 KB 284 Downloads

     Richtlijn GLP1-RA in de eerste lijn

     497.06 KB 27 Downloads

     Logistiek DM protocol 2019

     67.04 KB 184 Downloads

     Indicatoren Ketenzorg

     32.69 KB 548 Downloads

     Stroomschema verwijzing diëtiste

     71.64 KB 284 Downloads

     No show - Protocol

     166.12 KB 342 Downloads

     Schema taakverdeling

     100.04 KB 291 Downloads

     Zorgaanbod- en kwaliteitsplan

     142.95 KB 295 Downloads

     Protocol Diabeteszorg

     411.35 KB 566 Downloads

      RTA Diabetes

      553.87 KB 32 Downloads

      Addendum oogartsen bij RTA DM

      383.56 KB 28 Downloads

      Samenvattingskaart RTA Diabetes

      423.55 KB 68 Downloads

       Adressen podotherapeuten

       15.01 KB 42 Downloads

       Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

       65.52 KB 289 Downloads

       Handleiding voetscreening

       206.09 KB 282 Downloads

       Formulier voetscreening

       59.23 KB 640 Downloads