Werkgroep

Stadscoördinator Chronische zorg

View details

Praktijkconsulent chronische zorg

View details
Irene Groenewegen

Huisarts

Brigitte Wieman

Diëtist

Eveline Fassaert

Praktijkverpleegkundige

Shafiq Alikhil

Kaderhuisarts diabetes

Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

Irene Groenewegen

“De juiste zorg op de juiste plek voor de diabetes patiënt. Daar gaan we voor. Goede samenwerking, afstemming en afspraken tussen zorgverleners zijn hierbij erg belangrijk.”

Voetzorg

Bij diabetes zijn voeten extra kwetsbaar. Voetzorg is dus belangrijk. Bijgaand vind je een lijst met podotherapeuten in Utrecht.

HUS heeft samen met o.a. ROH Amsterdam, Pro voet en Voetencentrum Wender een filmpje ontwikkeld met duidelijke instructies voor controle van voeten.

Ons doel

De stedelijke werkgroep diabetes is onderdeel van het thema chronische zorg. Patiënten kampen vaak met een stapeling van aandoeningen waarbij een persoonsgerichte aanpak vereist is.

De werkgroep organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Downloads

Voor informatie over collectieve contractering, stuur een e-mail aan Gertrud van Vulpen: vanvulpen@huisartsenutrechtstad.nl

Protocol Diabeteszorg

0.00 KB 149 Downloads

Toolkit Ramadan

0.00 KB 6667 Downloads

RTA diabeteszorg (2022)

0.00 KB 7039 Downloads

Contactboekje Careyn

0.00 KB 9816 Downloads

Logistiek diabetes protocol 2021

173.45 KB 11536 Downloads

Handleiding DM voetonderzoek

219.66 KB 12609 Downloads

Filmpje Diabetes Box - avondsnack

0.00 KB 17828 Downloads

Filmpje Diabetes Box - dagcurve

0.00 KB 18001 Downloads

NDF voedingsrichtlijn diabetes

7.33 MB 14871 Downloads

Stroomschema verwijzing diëtiste

71.64 KB 20503 Downloads

Contactboekje Careyn

0.00 KB 9816 Downloads

Stroomschema verwijzing diëtiste

71.64 KB 20503 Downloads

Protocol Diabeteszorg

0.00 KB 149 Downloads

Logistiek diabetes protocol 2021

173.45 KB 11536 Downloads

Diabetes protocol

0.00 KB 15934 Downloads

Diabeteszorg tijdens covid pandemie

285.14 KB 15267 Downloads

Stroomschema verwijzing diëtiste

71.64 KB 20503 Downloads

No show - Protocol

166.12 KB 25652 Downloads

Schema taakverdeling

100.04 KB 26122 Downloads

Zorgaanbod- en kwaliteitsplan

142.95 KB 26583 Downloads

RTA diabeteszorg (2022)

0.00 KB 7039 Downloads

RTA Diabetes

553.87 KB 19379 Downloads

Addendum oogartsen bij RTA DM

383.56 KB 18494 Downloads

Samenvattingskaart RTA Diabetes

423.55 KB 20821 Downloads

Handleiding DM voetonderzoek

219.66 KB 12609 Downloads

Procesbeschrijving diabetes voetzorg

748.24 KB 17567 Downloads

Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

65.52 KB 20240 Downloads

Formulier voetscreening

59.23 KB 28025 Downloads