Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

Janneke Spitsbaard – Velmans

“De juiste zorg op de juiste plek voor de diabetes patiënt. Daar gaan we voor. Goede samenwerking, afstemming en afspraken tussen zorgverleners zijn hierbij erg belangrijk.”

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Ons doel

De werkgroep diabetes organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

Werkgroep

Praktijkconsulent chronische zorg

Brigitte Wieman

Diëtist

Eveline Fassaert

Praktijkondersteuner

Marieke van Dreven

DM-verpleegkundige

Janneke Spitsbaard – Velmans

Kaderhuisarts DM

Downloads

NDF voedingsrichtlijn diabetes

7.33 MB 1 Downloads

Diabetes protocol

0.00 KB 13 Downloads

Diabeteszorg tijdens covid pandemie

285.14 KB 48 Downloads

Richtlijn GLP1-RA in de eerste lijn

497.06 KB 106 Downloads

Filmpje Diabetes Box - avondsnack

0.00 KB 129 Downloads

Filmpje Diabetes Box - avondsnack

0.00 KB 129 Downloads

Filmpje Diabetes Box - dagcurve

0.00 KB 112 Downloads

  NDF voedingsrichtlijn diabetes

  7.33 MB 1 Downloads

  Stroomschema verwijzing diëtiste

  71.64 KB 384 Downloads

   Adressen podotherapeuten

   15.01 KB 106 Downloads

   Stroomschema verwijzing diëtiste

   71.64 KB 384 Downloads

    Diabetes protocol

    0.00 KB 13 Downloads

    Diabeteszorg tijdens covid pandemie

    285.14 KB 48 Downloads

    Richtlijn GLP1-RA in de eerste lijn

    497.06 KB 106 Downloads

    Logistiek DM protocol 2019

    67.04 KB 300 Downloads

    Indicatoren Ketenzorg

    32.69 KB 733 Downloads

    Stroomschema verwijzing diëtiste

    71.64 KB 384 Downloads

    No show - Protocol

    166.12 KB 457 Downloads

    Schema taakverdeling

    100.04 KB 403 Downloads

    Zorgaanbod- en kwaliteitsplan

    142.95 KB 371 Downloads

    RTA Diabetes

    553.87 KB 140 Downloads

    Addendum oogartsen bij RTA DM

    383.56 KB 80 Downloads

    Samenvattingskaart RTA Diabetes

    423.55 KB 140 Downloads

     Adressen podotherapeuten

     15.01 KB 106 Downloads

     Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

     65.52 KB 392 Downloads

     Handleiding voetscreening

     206.09 KB 378 Downloads

     Formulier voetscreening

     59.23 KB 750 Downloads