Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

Janneke Spitsbaard – Velmans

“De juiste zorg op de juiste plek voor de diabetes patiënt. Daar gaan we voor. Goede samenwerking, afstemming en afspraken tussen zorgverleners zijn hierbij erg belangrijk.”

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Ons doel

De werkgroep diabetes organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

Werkgroep
Brigitte Wieman

Diëtist

Eveline Fassaert

Praktijkondersteuner

Marieke van Dreven

DM-verpleegkundige

Janneke Spitsbaard – Velmans

Kaderhuisarts DM

Downloads

Richtlijn GLP1-RA in de eerste lijn

497.06 KB 70 Downloads

Filmpje Diabetes Box - dagcurve

0.00 KB 62 Downloads

RTA Diabetes

553.87 KB 101 Downloads

Filmpje Diabetes Box - dagcurve

0.00 KB 62 Downloads

  NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015

  418.85 KB 164 Downloads

  Stroomschema verwijzing diëtiste

  71.64 KB 340 Downloads

   Adressen podotherapeuten

   15.01 KB 68 Downloads

   Stroomschema verwijzing diëtiste

   71.64 KB 340 Downloads

    Richtlijn GLP1-RA in de eerste lijn

    497.06 KB 70 Downloads

    Logistiek DM protocol 2019

    67.04 KB 265 Downloads

    Indicatoren Ketenzorg

    32.69 KB 646 Downloads

    Stroomschema verwijzing diëtiste

    71.64 KB 340 Downloads

    No show - Protocol

    166.12 KB 430 Downloads

    Schema taakverdeling

    100.04 KB 343 Downloads

    Zorgaanbod- en kwaliteitsplan

    142.95 KB 349 Downloads

    Protocol Diabeteszorg

    411.35 KB 721 Downloads

     RTA Diabetes

     553.87 KB 101 Downloads

     Addendum oogartsen bij RTA DM

     383.56 KB 56 Downloads

     Samenvattingskaart RTA Diabetes

     423.55 KB 106 Downloads

      Adressen podotherapeuten

      15.01 KB 68 Downloads

      Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

      65.52 KB 345 Downloads

      Handleiding voetscreening

      206.09 KB 336 Downloads

      Formulier voetscreening

      59.23 KB 717 Downloads