De voorzitter van het Crisisteam Stad Utrecht (CTSU) van de HUS heeft op donderdag 18 november 2021 het huisartsen rampenopvangplan (HaROP) geactiveerd. Achtergrond van dit besluit is de toenemende druk op de huisartsenpost in Utrecht en de posten in de rest van de regio.

De toenemende druk op de huisartsenposten bestaat al langer en wordt onder meer veroorzaakt door een stijgende vraag vanuit patiënten en een structureel tekort aan gekwalificeerde triagisten. Echter, de afgelopen periode worden de huisartsenposten geconfronteerd met aanvullende uitdagingen op de kortere termijn, zoals uitval van personeel door onder andere COVID-19. Daarbij hebben de afgelopen dagen huisartsenposten in de regio aangegeven dezelfde problematiek te ervaren waarbij zij zorgen hebben over het borgen van de continuïteit van de spoedzorg op de korte termijn. Dergelijke ontwikkelingen bij posten in de regio kunnen ook van invloed zijn op de continuïteit van de spoedzorg in Utrecht.

Met het activeren van het HaROP wordt ook het crisisteam weer in stelling gebracht. Het cisisteam heeft de opdracht aangenomen om diverse scenario’s uit te werken om te allen tijden -samen met de leden – de spoedzorg te borgen voor onze patiënten in de stad. Deze scenario’s worden uitgewerkt voor de korte en middellange termijn. Aanvullend zal er via de wijkcrisisteams verdere communicatie plaatsvinden naar de achterban. Er vindt actieve afstemming plaats met onder meer de ziekenhuizen in de regio, het Centraal Crisisteam (CCT), Zilveren Kruis en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

 

Gerelateerd bericht: