Nieuwe werkwijze IBS-inschattingen
Voor ouderen met cognitieve problemen en acuut gevaar, die zich verzetten tegen opname of behandeling.

  • De basis blijft dat een PG-cliënt met acuut gevaar en verzet bij het ZCC aangemeld kan worden. Het ZCC triageert en verwijst voor beoordeling tijdens kantoortijden door naar de betreffende Specialist Ouderengeneeskunde. De SO doet de IBS-beoordelingen in het werkgebied van Altrecht.  Waarschuw als  huisarts de casemanager (of wijkverpleegkundige) indien die betrokken is bij de cliënt.
  • Buiten openingstijden van het ZCC kan de PG-cliënt met acuut gevaar en verzet aangemeld worden bij de GGZ-crisisdienst. Dan blijft een psychiater van Altrecht de IBS-beoordelingen doen.

De aanmelding voor een Rechterlijke Machtiging (RM) blijft ongewijzigd.
Lees voor een uitgebreidere toelichting ook de bijlagen: