COVID-patiënt thuis behandelen?

Zou u graag uw patiënt met COVID-19 de optie tot thuisbehandeling aanbieden, bijvoorbeeld omdat deze patiënt de wens heeft thuis te blijven? Dan kunt u uw patiënt aanmelden voor de studie CovidTherapy@Home. In deze studie is het mogelijk om COVID-patiënten met hypoxemie en/of verhoogde ademarbeid in de thuissituatie te behandelen en te laten monitoren (zie de flyer voor details).

Wat levert deelname aan de studie op?

Thuisbehandeling kan een de patiënt een ziekenhuisopname besparen. Uw patiënt krijgt bijvoorbeeld zuurstof en thuis en wordt gemonitord door het centrale monitoringscentrum.  

Wat vragen we van u?

Als huisarts meldt u een mogelijk geschikte patiënt bij het onderzoeksteam. De regie van de thuisbehandeling ligt ofwel bij de medisch specialist die patiënt heeft beoordeeld op de SEH, ofwel bij de huisarts in nauw overleg met de medisch specialist, als er geen SEH bezoek is geweest. De dagelijkse monitoring wordt georganiseerd door het monitoringscentrum, de organisatie en levering van zuurstof wordt geregeld door het Zorg Coördinatie Centrum – dit zijn dus geen taken extra taken voor de huisarts.

Vergoeding

Voor de extra tijd die u kwijt ben voor het screenen van het in- en exclusieformulier (naar schatting 15 minuten) en het aanmelden van een patiënt bij het studiecentrum ontvangt u een algemene vergoeding per aanmelding van €50.

Interesse?

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam (06-31118402 | CovidTherapyHome@umcutrecht.nl). Ook zonder vooraf contact met het onderzoeksteam te hebben gehad, kunt u een patiënt die mogelijk geschikt is bij ons aanmelden!