Utrecht, 17 december 2021

 

Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS)  benoemt Raad van Commissarissen

De afgelopen jaren is de reikwijdte van de Utrechtse huisartsencoöperatie HUS fors toegenomen. Op 1 januari 2022 gaat onder de vleugels van HUS een nieuwe organisatie voor de eerstelijns gezondheidszorg van start. Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten gaan samen hun slagkracht vergroten in praktijk, wijk en stad.

Bij bovenstaande vernieuwing past onafhankelijk toezicht in de vorm van een Raad van Commissarissen (RvC).

Deze RvC zal bestaan uit drie leden; Ella Kalsbeek (voorzitter), Ruben Baumgarten en Sander Gerritsen. Alle drie hebben zij hun sporen inmiddels ruimschoots verdiend. Ella Kalsbeek was tot voor kort voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging LHV. Ze heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring. Ruben Baumgarten is directeur van RHMDC. Sander Gerritsen is directeur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Alle drie hebben zij bovendien ervaring als toezichthouder binnen (en buiten) de zorg.

Bestuursvoorzitter Nanja Danhof, “Nu we met HUS een volgende fase met meer verantwoordelijkheid ingaan, hebben we meer expertise nodig. HUS is dan ook bijzonder verheugd dat zij hun kennis, kunde en netwerk gaan inzetten om de eerstelijnszorg en in het bijzonder de huisartsenzorg in Utrecht te versterken. Het gaat ons helpen om een sluitend aanbod van zorg en ondersteuning dichtbij de mensen te brengen.”

 

Contact

Karin Bokhove, communicatie, 0653643826