Flexibel en ‘op maat’ zijinstromers opleiden tot doktersassistent 

Huisartsenverenigingen HUS, RegiozorgNu en UNICUM met ROC Midden Nederland tekenden deze week de intentieverklaring om gezamenlijk doktersassistenten en triagisten op te leiden. Een unieke samenwerking in Nederland, mede mogelijk gemaakt door subsidie van de SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsen). ‘Aanleiding was onder andere het tekort aan stages en doktersassistenten,’ aldus initiatiefnemer Geert Philipsen van de HUS. ‘Wij zijn blij en trots dat we volwassenen die al een carrière hebben nu de kans bieden zich via dit flexibele leertraject om te scholen tot doktersassistent.’ ‘Dit initiatief is ontzettend welkom, ook voor ons, UNICUM, en RegiozorgNU,’ aldus Hans Erik van Helsdingen van UNICUM en Sam Siemssen van RegiozorgNu.

Flexibel
‘Eén van de eerste resultaten is een opleidingsgroep doktersassistenten met 16 deelnemers die binnenkort van start gaat. Begin 2023 zal bij voldoende instroom een tweede groep starten’, aldus Jos van der Eijk, directeur van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. Uniek aan deze opleiding is de flexibele instroom, het persoonlijk opleidingsadvies en de mogelijkheid voor deelnemers om te versnellen of vertragen. ‘Het mooie aan de samenwerking is dat we creatief en snel zijn in het vinden van oplossingen en dat we 100% op elkaars kwaliteiten steunen,’ aldus Geert Philipsen.

Versneld opleiden
‘Voor de triagisten komen we binnenkort bijeen om de eerste stappen te zetten voor het ontwikkelen van de erkende opleiding tot Triagist,’ aldus Marjolein van Vulpen, accountmanager van ROC Midden Nederland. ‘In de opleiding tot Doktersassistent bieden we het keuzedeel Triage aan. Goed kunnen triageren is van groot belang voor iedere doktersassistent. Deze nieuw te ontwikkelen opleiding tot Triagist is een vervolg op de opleiding tot Doktersassistent. Met deze doorlopende leerlijn kunnen doktersassistenten zich laagdrempelig verder ontwikkelen tot triagist. Zo doen we recht aan onze samenwerking.’

Persoonlijk opleidingsplan
Inmiddels zijn er drie informatiebijeenkomsten geweest waarin potentiële deelnemers hun interesse in de opleiding tot Doktersassistent kenbaar maakten. ‘Ze zien een uitdaging om weer in de schoolbanken plaats te nemen, maar ze voelen vooral de kans om weer een opleiding te volgen,’ aldus Sylvia van Kastel van de HUS. De eerste intakegesprekken hebben plaatsgevonden, waarbij de deelnemers hun persoonlijk opleidingsplan kregen. ‘Het is mooi om te zien dat elke deelnemer bagage heeft die we mee kunnen nemen in dit opleidingsplan. Daar worden ze heel blij van. Het liefst zouden ze morgen nog beginnen’, aldus Mark Teunissen, onderwijsontwikkelaar bij ROC Midden Nederland. Nu is het aan de huisartsen om praktijkplekken te organiseren. ‘Als regio-organisatie kunnen we daarin voorzien en zorgen dat de lijnen met de praktijken kort zijn,’ aldus Sam Siemssen.

Concreet
De partijen zijn met elkaar overeengekomen dat zij zij-instromers (volwassenen) opleiden tot doktersassistent, gericht op snelle inzetbaarheid en met aandacht voor triage. Daarnaast werken de organisaties ook samen rondom het opleiden van stagiairs van de voltijd BOL-opleiding. De erkende opleiding tot Triagist wordt in de loop van dit jaar ontwikkeld en uitgezet onder de huisartsenorganisaties. Naast de deelnemers die volgen uit het samenwerkingsverband, zijn ook zijinstromers van buiten deze organisaties vanaf januari 2023 van harte welkom om deze opleidingen te volgen.