Informatie voor praktijken
BBL-doktersassistent (startdatum september 2023)

Doet jouw praktijk ook mee om het tekort van doktersassistenten tegen te gaan? Geef je vóór 30 maart op als leerbedrijf voor doktersassistenten in opleiding via dit aanmeldformulier.

ROC Midden NL en de regionale huisartsenorganisaties Unicum, RegiozorgNU, HUS en Mediis bundelen de krachten om praktijken te koppelen aan volwassenen die zich via dit flexibele leertraject laten omscholen tot doktersassistent.

De medewerker in opleiding komt direct in dienst van een huisartsenpraktijk en volgt gelijktijdig de opleiding. De ervaring is, dat mensen die zich laten omscholen al snel inzetbaar zijn en zich voor langere tijd willen verbinden aan een praktijk. De volgende groep start september 2023. Op 20 april is er bij ROC Midden NL een informatieavond voor praktijken en studenten om met elkaar kennis te maken. Zet deze datum alvast in de agenda.

Onze regio kent een bovengemiddeld tekort aan doktersassistenten. Veel praktijken leiden al doktersassistenten op, maar met gemiddeld één op de vijf assistenten van vijfenvijftig jaar en ouder verwachten we dat dit tekort de komende jaren verder toeneemt. Met deze regionale wervingscampagne en voorselectie van kandidaten ontzorgt HUS de praktijken en beperkt zoveel mogelijk de uitval van kandidaten tijdens en na de opleiding.

Match met kandidaat

Kandidaten moeten eerst een werkplek vinden. Daarom is het belangrijk je als praktijk aan te melden uiterlijk 30 maart via het aanmeldformulier.

Intake ROC

Heb je een kandidaat gevonden? Dan moet deze ook nog een positief opleidingsadvies krijgen. Laat jouw kandidaat z.s.m. contact opnemen met het ROC via: oom-da@rocmnl.nl . Voorafgaand de start van opleiding vindt er een intake plaats tussen de kandidaat en ROC Midden NL. Zij geven het opleidingsadvies en stellen een opleidingsplan op.

Samenvattend: Kandidaten moeten dus 2 keer een “go” krijgen.
Van de praktijk en van het ROC. Met beiden wordt er een overeenkomst gesloten.

Arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomst

Kandidaten werken minimaal 16 uur per week in de praktijk. De lesdag is op woensdag en in principe onbetaald. Het aantal uur en werkdagen zijn in onderling overleg tussen de praktijk en de kandidaat.

De kandidaat is een werknemer bij jou in de praktijk. Je moet daarom een leer/arbeidsovereenkomst aan gaan. De LHV heeft een modelovereenkomst die je kan gebruiken. Voor de overeenkomst klik hier.

Naast het afsluiten van deze leer-/arbeidsovereenkomst, sluit je een praktijkovereenkomst af met het ROC. Deze ontvang je via hen als de kandidaat is ingeschreven.

Kosten opleiding en subsidie

De opleidingskosten en lesboeken worden vergoed door het SSFH (Sociaal Fonds Huisartsen). De factuur gaat rechtstreeks naar het SSFH, hier hoeft de praktijk niets voor te doen. De kandidaat moet zelf voor een geschikte laptop zorgen.

Er is een aanvullende subsidie van het SSFH gedurende het opleidingstraject. Dit is een bijdrage voor de kandidaat (€150,- bruto p/mnd) om een deel van de inkomensterugval te compenseren en een tegemoetkoming voor praktijkbegeleiding (€115,- p/mnd; achteraf betaald).  Mocht je interesse hebben om hier aan deel te nemen.
Mail naar Mi Sun van der Mannen voor een formulier.

Indien er meer subsidiemogelijkheden zijn, zal dit door de HUS gecommuniceerd worden aan de deelnemende praktijken en waar mogelijk ondersteund worden met het doen van de subsidieaanvraag.