toetsenbord HUS

In navolging van andere regio organisaties, zond het bestuur van HUS vorige week een bericht aan minister Hugo de Jonge waarin zij haar zorgen over de dreigende registratielast uit. Hieronder kun je die brief integraal lezen.

 

Zeer geachte heer De Jonge,

In navolging van de bezwaren die u eerder ontvangen heeft van de huisartsen collega’s uit diverse regio’s, tekenen ook ondergetekenden bezwaar aan tegen de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA).

Dit najaar trok onze collega Rinske van de Goor al aan de bel met haar column in de Volkskrant, “Goed dat het ministerie al dat tuig in de zorg eindelijk eens aanpakt.“ Onder het mom van maatschappelijke verantwoording moeten praktijken zich zetten aan vragenlijsten, interne procedures en toezichthouders. Hoog nodig want, “De afgelopen twee coronajaren hebben zorgverleners immers bewezen dat ze onbetrouwbaar zijn. Goed, terwijl heel Nederland stillag, zwoegden zij door en zonder morren verzorgden zij, toen nog ongevaccineerd, met risico voor zichzelf en hun naasten, de coronapatiënten. Nog steeds is er geen rust en werken veel zorgverleners zich een slag in de rondte, nu om de inhaalzorg weg te werken.”

Dit is de realiteit van de huisarts. En wordt die huisarts nu ontlast? Nee, invoering van de wet zadelt hen op met extra administratieve lasten die niet in verhouding staan tot het beoogde doel. Sterker nog, deze administratie gaat ten koste van tijd die aan zorg kan worden besteed. Dat geldt zeker voor huisartsen, maar ook voor veel ander zorgverleners in de eerste lijn. Afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in meer samenwerking binnen de eerste lijn. De schaalvergroting die daaruit voortkomt wordt door de WTZA nu afgestraft met vergroting van administratieve druk.

Utrecht is een snelgroeiende stad met hoge vestigingskosten, terwijl veel huisartsen momenteel met pensioen gaan. Arbeidsmarkt tekorten liggen op de loer of doen zich al voor. De voorliggende wetgeving ontmoedigt vestiging van huisartsen en vergroot zo de tekorten. In plaats van een stap richting het beoogde doel van transparantie en verantwoording, resulteert invoering van de wet in belemmerde toegang tot zorg.

Ons verzoek is eenvoudig, stop alstublieft met deze geprotocolleerde administratieve draak die ons reeds overbelaste zorgsysteem disproportioneel belast. Wij zien uit naar uw steun en reactie.

Namens het bestuur van HUS, Nanja Danhof