Recent bleek uit een enquête over knelpunten in de thuiszorg dat veel huisartsen grote knelpunten ervaren bij het vinden van thuiszorg. Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is  in maart vorig jaar al een escalatieprocedure vastgelegd voor COVID patiënten. Deze wordt nu ook voor non-COVID patiënten toegepast.

Veel mensen kennen de procedure echter niet of krijgen problemen bij de uitvoering ervan. Zodoende worden er maar weinig knelpunten gemeld bij de bureaus zorgbemiddeling van de zorgverzekeraars.

Hieronder vind je de verkorte werkwijze. Toepassen van de procedure kan ons mogelijk de komende weken bij oplopende besmettingen helpen bij het vinden van thuiszorg.

 

Werkwijze:

Wanneer je als huisarts/praktijk voor een patiënt thuiszorg zoekt dan neem je contact op met een thuiszorgorganisatie. Meestal zal dit een organisatie zijn die binnen jouw wijk/regio actief is (en in beginsel de voorkeur van de klant heeft).

Indien de thuiszorgorganisatie deze vraag niet kan honoreren, dan neemt de thuiszorgorganisatie de rol van bemiddelaar op zich, zoals contractueel vastgelegd in de overeenkomst met zorgverzekeraars, en belt maximaal 3 andere thuiszorgaanbieders. 

Resulteert dit niet in het vinden van passende zorg dan neemt de aanbieder contact op met zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar van de patiënt. 

De huisarts kan er in overleg met de wijkverpleegkundige ook voor kiezen om zelf maximaal drie thuiszorgorganisaties te bellen en daarna zelf contact op te nemen met zorgbemiddeling.

Meldt knelpunten ook bij het CTSU. Alleen dan kunnen we naar een oplossing of aangepaste werkwijze toe gaan.