Covid data
Beschermen en testen

PBM – Persoonlijke beschermingsmiddelen

PBM worden weer rechtstreeks via het portal van Mediq besteld.

Voor vragen met betrekking tot PBM: Veiligheidsregio Utrecht 088-8781000.

Richtlijnen van het RIVM/NHG (zie informatie van derden in rechterkolom). Genuanceerd advies NHG 6 mei. De rijksoverheid: factsheet over verdeling van PBM, factsheet over welk mondmasker te gebruiken.

Testen van patiënten
Iedereen met vermoeden van COVID-19 kan zich op afspraak laten testen bij de GGD-Utrecht. Patiënten kunnen dagelijks van 8-20 uur bellen met 0800-1202 of 030 – 630 54 00. Vanaf 1 juli kunnen mensen zich ook aanmelden via de OLVG-app of webportaal. Huisartsen testen alleen patiënten uit risicogroepen of met ernstige coronaverdachte klachten.

Lees voor meer informatie de nieuwsberichten van LHV en GGD.
Een negatieve uitslag wordt rechtstreeks aan patiënten doorgegeven. En positieve uitslag wordt telefonisch teruggekoppeld aan de huisarts (meldingsplichtige ziekte). De GGD voert vervolgens bron- en contactonderzoek uit.

Testen van zorgpersoneel
In eerste instantie is de Arbo-arts aanspreekpunt. Die verwijst dan naar Saltro en krijgt de uitslag. Als de organisatie van de zorgmedewerker geen Arbo-arts heeft, kan de medewerker zelf Saltro bellen op 030-200 64 34 en een afspraak maken.

Zie ook de infographic van de GGD op twitter. of bel 030-6305400

Testen van huisartsen

Lees hier de update van het centraal crisisteam.

Lees hier over de testfaciliteit van GGD en Saltro.

Kweekmedia

Iedere praktijk kan kweekmedia bestellen bij Saltro. Heb je transport nodig buiten je praktijk om (HAP of luchtwegspreekuur)? Bel Saltro op 030-2361189. Kweekmedia kunnen twee keer per dag en in het weekend worden opgehaald en aangevuld.

Serologische tests

NHG heeft op 27 mei een nieuwsbericht geplaatst over de betrouwbaarheid van point-of-care serologische antilichaamtests. De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) vindt deze testen nog niet goed genoeg.

Voor laboratoria zijn wel specifieke en sensitieve tests beschikbaar. Inmiddels bieden alle huisartsenlaboratoria van de ziekenhuizen en Saltro deze tests aan. De betrouwbaarheid hangt onder meer af van de ernst van de ziekte en het moment van testen: Serologische testen zijn pas betrouwbaar vanaf tien dagen na de eerste ziektedag. Na drie tot vier weken is de hoogste gevoeligheid. Onduidelijk is of de aanwezigheid van antilichamen betekent dat mensen beschermd zijn tegen re-infectie.

Je kunt bij Saltro een serologie test aanvragen. Die toont in het bloed de aanwezigheid van antistoffen tegen COVID-19 aan.

Wanneer je een patiënt doorstuurt voor een serologie test in de acute fase, bel het Corona Callcenter via 030-200 64 34. Op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Patiënt kan vervolgens naar de avondpoli in het GezondheidsLab op de Beneluxlaan 928 in Utrecht.

Opzet crisis organisatie

Het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HAROP) is in werking. Dat wil zeggen dat de crisis organisatie de gang van zaken aanstuurt. Doel is continuïteit van huisartsenzorg  en indammen van de epidemie. Het RIVM zet het beleid uit. De GGD zit met de huisartsenorganisaties in een centraal crisisteam (CT) voor de hele regio Utrecht. HUS en Primair vormen het crisisteam stad Utrecht (CTST). Elke wijk heeft een eigen crisisteam.

Streven is zaken zo decentraal mogelijk op te lossen. Wijken rapporteren aan het CT hoe het gaat en via het CTST wordt de stand van zaken in heel Utrecht teruggekoppeld naar de wijken.

Voorzitter van het CTST is Geert Philipsen, directeur HUS. Deelnemers zijn vijf huisartsen uit de stad (Jack Muller, Manon Horsman, Hester ten Dam – Spoedpost, Charlotte Könemann – crisiscoördinator, en Wouter Bisseling),  communicatie (Freek Baars) en bureau HUS ( Karin Bokhove en Anja Donker).

Van het Crisis Team Stad Utrecht (CTSU)

Er zijn signalen van een toenemend aantal besmettingen, ook in Utrecht zijn enkele clusters. Hoofdoorzaak is onverstandig gedrag op feesten en partijen. Overweeg om je patiënten te waarschuwen. Lees hier een voorbeeldbrief uit Rotterdam.

We blijven waakzaam om als voorhoede in de zorg een eventuele tweede golf besmettingen snel te detecteren. Meld signalen van een opflakkerende pandemie bij de GGD en het crisisteam (wijk of stad). Laat de huidige appgroepen intact tijdens de zomerslaap.

CTSU leden zijn: Geert Philipsen, Charlotte Köhnemann, Jack Muller, Manon Horsman, Mariska de Velde, Hester ten Dam, Wouter Bisseling, Anja donker, Karin Bokhove en Freek Baars.

 

Behandeling buiten het ziekenhuis

Revalidatie

Diëtetiek en fysiotherapie het herstel van Covid-19 patiënten. Lees meer.

Specifiek over COPD en fysiotherapie. Mensen met longklachten kunnen terecht op coronalongplein.nl. Zorgverleners kunnen de Ziektelastmeter ná Corona invullen.

Zorgcoördinatie Centrum (ZCC) 085-1124755
Aanvragen tijdelijk verblijf voor mensen kunnen bij Zorgcoördinatie COVID-19 worden ingediend. Alle nummers op een rijtje.

In Utrecht is 1 locatie beschikbaar, het buurtzorgpension. Zie hier de inclusie criteria. Plaatsing gaat via bovengenoemd telefoonnummer.

Het algemene nummer van het ZCC Midden-Nederland is 085-7735777. Deze post wordt 7 dagen in de week van 9:00 tot 18:00 bemenst.

Gesprekshulp kwetsbare patiënten

Lees hier de praktische handleiding van huisartsenpraktijk Oog en Al voor het actief benaderen van kwetsbare patiënten.

Voor diabetes is er advies van beroepsvereniging DiHAG Langerhans. Kijk hier. Plus nieuwsbrief, hier.

Behandelwensen

Soms is een goed gesprek over behandelwensen bij corona op zijn plaats. Lees ook deze gesprekshulp behandelgrenzen en de toolkit advanced care planning voor het levenseinde.

Zuurstofbehandeling thuis

In de leidraad van het NHG wordt zuurstofbehandeling thuis als een mogelijkheid genoemd. Vivisol 013-5231022; kan dit (voorlopig) thuis leveren.Tussen 8.30 en 17u kun je dit formulier invullen en mailen naar zuurstof@vivisol.nl (dit is een beveiligde mail). Zij mailen dan terug dat de aanvraag in behandeling is genomen, en stemmen het tijdstip van levering af met de contactpersoon (familie). Vul  altijd een datum in, dus bij spoed; datum van vandaag + “spoed. Dan wordt het in principe dezelfde dag geleverd.
Bel buiten kantoortijden naar met storingsdienst 013-5231022 om aan te vragen, mail wel ook zsm het ingevulde formulier.

Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg geeft aan waar u terecht kunt. Lees deze flyer of website.

Checklist ter ondersteuning van mantelzorgers thuis. En instructiefilmpjes.

Palliatieve zorg

Palliaweb en het NHG over palliatieve zorg in tijden van corona.

Zorgdomein

Meld niet geteste patiënten en overledenen. Lees meer.

Digitale ondersteuning

Online vergaderen met meer mensen, beeldbellen met patiënten, de OLVG corona app, VIP life rapportages over corona. Je vind het op de pagina digitale ondersteuning. Promoot de OLVG app door de link op je website te zetten.

Naar pagina
Luchtweg spreekuren en visites

De spoedpost heeft een aparte locatie voor het luchtwegspreekuur. Indien bij een nieuwe piek de wijken de toestroom niet meer aankunnen (bijvoorbeeld door uitval van artsen), wordt één centraal luchtwegspreekuur voor Utrecht opgezet in het Bonifatius college.

Zoek
Herstarten reguliere zorg

Veilige praktijk? Plaats schermen voor de balies, rustiger wachtkamers door asynchrone spreekuren, stoelen weghalen, afstanden tapen, om en om telefonische en fysieke consulten.

NZA zet een aantal digitale reguliere zorg initiatieven op een rij.

NHG: herstarten van de reguliere zorg

LHV: praktische tips over zorg aan niet-COVID patiënten, het inrichten van de praktijk en  informeren van patiënten.

Bericht Diakonessenhuis over hervatten reguliere zorg.

Lees ook ons overzichtsdocument, huisartsenzorg in tijden van Corona. En de nieuwsbrief Zorgdomein.

Informatie van derden
Meer nieuws
Practicalia

Overleg met een specialist, gebruik nummer 9 van je telefooncentrale
Maak het specialisten van de ziekenhuizen makkelijk om contact met je op te nemen en samen te overleggen. Zorg dat in het keuzemenu van je telefooncentrale doorkiesnummer 9 direct doorschakelt naar de overleglijn. Doorgeven van je mobiele telefoonnummer werkt ook drempelverlagend.