Vaccinatie-info

Voor huisartsen

Voor patiënten

Laatste informatie over de vaccinatiestrategie op de website van de LHV.

Testen en beschermen

De GGD is verantwoordelijk voor het testen van de bevolking. Vanaf december kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen.

De GGD is bereikbaar op 030-6305400, of via de OLVG app of het portaal van de GGD, ook voor testen thuis. Testuitslagen per zorgmail doorgeven aan ggdregioutrecht@zorgmail.nl

Patiënt met medische indicatie

Je kunt patiënt zelf testen met Saltro of Diak test en naar het lab brengen. Ook kun je via Zorgdomein verwijzen naar een test bij Saltro. Bij medische indicatie is dit gratis.

Zorgpersoneel

Voor voorrang bij de GGD kun je 0800-8101 bellen. Als dit ook overbelast is kun je medewerkers of zorgpersoneel in de wijk zelf testen. Teststokjes zijn voldoende voorhanden.

Kweekmedia

Iedere praktijk kan kweekmedia bestellen bij Saltro. Heb je transport nodig buiten je praktijk om (HAP of luchtwegspreekuur)? Bel Saltro op 030-2361189. Kweekmedia kunnen twee keer per dag en in het weekend worden opgehaald en aangevuld.

Sneltesten

Lees het advies van de NHG van 21 oktober.

Het RIVM is bezig met validatie en implementatie. Lees hier het advies van 12 oktober.

Zorgmedewerkers met milde klachten en negatieve sneltest
Medewerkers van de huisartsenpraktijk met milde klachten (zonder koorts/benauwdheid/hoesten) en een negatieve antigeensneltest, die in afwachting zijn van de uitslag van de PCR-test, mogen in uitzonderingssituaties waarbij de continuïteit van zorg in het geding komt door dreigende personele krapte aan het werk.
Wel altijd chirurgisch mondneusmasker IIR dragen en bij persoonlijke verzorging en lichamelijk onderzoek ook handschoenen. Lees meer over antigeen(snel)testen in het document ‘Antigeen(snel)testen COVID-19’ en op ‘Inzet en testbeleid zorgmedewerkers’.

Serologische tests

NHG heeft op 27 mei een nieuwsbericht geplaatst over de betrouwbaarheid van point-of-care serologische antilichaamtests. De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) vindt deze testen nog niet goed genoeg.

Opzet crisis organisatie

Het projectteam COVID-19 van de samenwerkende regionale huisartsenorganisaties in de provincie, heeft op 23 september het HAROP weer geactiveerd. Hiermee volgen de huisartsen de opschaling van het ROAZ. Daarmee is er weer een centraal crisisteam huisartsenzorg in de provincie actief, oftewel het CCT.

De crisis organisatie stuurt de gang van zaken aan. Doel is continuïteit van huisartsenzorg en indammen van de epidemie.

Het RIVM zet het beleid uit. De GGD zit met de huisartsenorganisaties in een centraal crisisteam (CCT) voor de hele regio Utrecht. HUS en Primair vormen het crisisteam stad Utrecht (CTST). Elke wijk heeft een eigen crisisteam.

Streven is zaken zo decentraal mogelijk op te lossen. Wijken rapporteren aan het CTSU hoe het gaat en via het CTST wordt de stand van zaken in heel Utrecht teruggekoppeld naar de wijken.

Voorzitter van het CTST is Geert Philipsen, directeur HUS. Deelnemers zijn zes huisartsen uit de stad (Jack Muller, Manon Horsman, Mariska de Velde, Hester ten Dam – Spoedpost, Charlotte Könemann – bovenregionaal expertteam, en Wouter Bisseling), communicatie (Freek Baars) en bureau HUS (Karin Bokhove, en Anja Donker).

PBM

Mondmasker

Verzoek GGD: Draag bij alle patiënt contacten binnen 1,5 meter een chirurgisch mondmasker.

Aanbeveling CTSU, vraag ook patiënten een mondkapje te dragen wanneer de anderhalve meter niet kan worden aangehouden. Dit is ook beleid op het centrale luchtwegspreekuur.

PBM – Persoonlijke beschermingsmiddelen

PBM worden rechtstreeks via het portal van Mediq besteld.

Voor vragen met betrekking tot PBM: Veiligheidsregio Utrecht 088-8781000.

Praktische tips NHG PBM non-COVID patiënten (29 september).

Richtlijnen van het RIVM/NHG (zie informatie van derden in rechterkolom). Genuanceerd advies NHG 6 mei. De rijksoverheid: factsheet over verdeling van PBM, factsheet over welk mondmasker te

Behandeling buiten het ziekenhuis

Zorgcoördinatie Centrum (ZCC) COVID, 

7 dagen per week van 9:00-18:00, bel 085-1124755 
Aanvragen tijdelijk verblijf, zie bericht oktober 2020.

Algemene nummer  ZCC Midden-Nederland: 085-7735777 (zelfde team).

Noodopvang daklozen met COVID

Koploperstraat 50 te Utrecht. Telefoon 088-0653985. Positieve testuitslag vereist.

Lees meer

Revalidatie

Diëtetiek en fysiotherapie het herstel van Covid-19 patiënten. Lees meer.

Specifiek over COPD en fysiotherapie. Mensen met longklachten kunnen terecht op coronalongplein.nl. Zorgverleners kunnen de Ziektelastmeter ná Corona invullen.

Gesprekshulp kwetsbare patiënten

Lees hier de  handleiding huisartsenpraktijk Oog en Al voor actief benaderen van kwetsbare patiënten.

Diabetes advies  DiHAG Langerhans. Kijk hier. Plus nieuwsbrief, hier.

Triage, lees hier thuis behandelen of ziekenhuis voor ouderen?

 

Behandelwensen

Lees ook deze gesprekshulp behandelgrenzen en toolkit advanced care planning voor het levenseinde.

Zuurstofbehandeling thuis

In de leidraad van het NHG wordt zuurstofbehandeling thuis als een mogelijkheid genoemd. Vivisol 013-5231022; kan dit (voorlopig) thuis leveren. Tussen 8.30 en 17u dit formulier  mailen naar zuurstof@vivisol.nl (beveiligde mail). Zij  stemmen het tijdstip van levering af met de contactpersoon (familie). Vul  datum in, bij spoed; datum van vandaag + “spoed.
Bel buiten kantoortijden  storingsdienst 013-5231022 om aan te vragen, mail wel ook zsm het ingevulde formulier.

Mantelzorg

PBM-pakketten voor mantelzorgers  en zorgverleners die kwetsbare personen verplegen of verzorgen kunnen met een recept van de huisarts of de infectie-arts van de GGD gratis een PBM-pakket ophalen in de apotheek. Er is een klein pakket voor de korte termijn (in afwachting van een uitslag) en voor de lange termijn (bij een positieve test). De memocode die je voor beide kunt gebruiken is COVIX.

Steunpunt Mantelzorg geeft aan waar u terecht kunt. Lees deze flyer of website.

Checklist ter ondersteuning van mantelzorgers thuis. En instructiefilmpjes.

Palliatieve zorg

Palliaweb en het NHG over palliatieve zorg in tijden van corona.

Zorgdomein

Meld niet geteste patiënten en overledenen. Lees meer.

Luchtweg- spreekuur

Het centraal luchtwegspreekuur overdag is bij de Spoedpost Utrecht stad (Diakonessenhuis). Praktijken kunnen zich opgeven bij info@jezaakoporde.nl

Zoek
Digitale ondersteuning

Online vergaderen met meer mensen, beeldbellen met patiënten, de OLVG corona app, VIP life rapportages over corona. Zie digitale ondersteuning. Promoot de OLVG app door de link op je website te zetten.

Naar pagina
Informatie van derden
Meer nieuws
Reguliere zorg

Telefonische uitvraag patiënten: Kom alleen, kom op tijd, draag een mondmasker, kom níet als je luchtwegklachten hebt.

Veilige praktijk? Schermen voor balies, rustiger wachtkamers door asynchrone spreekuren van artsen, om en om digitaal/fysiek consult, stoelen weghalen, afstanden tapen.

NZA zet aantal digitale reguliere zorg initiatieven op een rij.

NHG: herstarten van de reguliere zorg

LHV: praktische tips over zorg aan niet-COVID patiënten, het inrichten van de praktijk en  informeren van patiënten.

Practicalia

Overleg met een specialist, gebruik nummer 9 van je telefooncentrale
Maak het specialisten van de ziekenhuizen makkelijk om contact met je op te nemen en samen te overleggen. Zorg dat in het keuzemenu van je telefooncentrale doorkiesnummer 9 direct doorschakelt naar de overleglijn. Doorgeven van je mobiele telefoonnummer werkt ook drempelverlagend.

Archief
Meer nieuws