Het ROAZ schaalt op naar code oranje voor onze veiligheidsregio. Dit is het één na hoogste niveau van opschaling. De minister van VWS en de voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht noemen de situatie in onze provincie “zorgelijk.”

Het projectteam COVID-19 van de samenwerkende huisartsenorganiaties in de provincie (HUS, Unicum, Huisartsen Eemland, Zorg Nu en LHV kring Midden-Nederland), heeft daarom afgelopen woensdag 23 september het huisartsen rampen opvang plan (HAROP) weer geactiveerd. Hiermee volgen we de opschaling van het ROAZ. Daarmee is weer een centraal crisisteam, oftewel CCT, actief in de provincie.

Binnen HUS worden het centraal crisisteam stad Utrecht (CTSU) en de wijkteams weer actief.

Het aantal COVID-19 besmettingen in de provincie Utrecht loopt zo snel op dat ziekenhuizen en verpleeghuizen op korte termijn verwachten dat veel extra inspanning nodig is om de continuïteit van zorg te borgen. In de regio zijn enkele huisartsen praktijken en -posten die door uitval, quarantaine of aangetoonde besmetting van medewerkers moeite hebben de gebruikelijke zorg te blijven leveren.