Missie

Huisartsen Utrecht Stad ondersteunt

 • een betekenisvolle relatie tussen patiënt en huisarts,
 • kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg (7 x 24 uur) als onderdeel van geïntegreerde 
zorg in wijken, ketens en netwerken;
 • de positionering van aantoonbare goede huisartsenzorg in een populatiegerichte 
benadering gericht op zuinige en zinnige zorg;
 • de huisarts om zijn/haar werk goed te kunnen doen.
Gedeelde waarden

De leden van Huisartsen Utrecht Stad delen de volgende waarden:

 • Zijn betrokken,
 • Nemen verantwoordelijkheid en spreken elkaar daar op aan;
 • Streven naar een plezierig en ontspannen werkklimaat met humor en gezelligheid;
 • Vinden de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt belangrijk;
 • Werken samen met andere disciplines;
 • Zijn innovatief;
 • Werken doelmatig;

Zijn aantrekkelijke en betrouwbare contract- en samenwerkingspartners

Nanja Danhof

Bestuurslid

Karin Kluijtmans

Penningmeester

Sanneke Molthof

Bestuurslid

Christine Weenink

Voorzitter