Wat is Ouderenzorg?

Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk, zowel medisch als sociaal. Daarom werken we in de stad Utrecht met de Om U 3.0 methodiek. Dit houdt in dat we wijkgericht afstemmen en samenwerken tussen huisartsenpraktijk, buurtteam en wijkverpleging, maar ook welzijn en de informele zorg.

De oudere wordt zo maximaal in staat gesteld om zelf de regie te voeren. Het proactieve integrale van OmU ouderenzorg zit hem in de gestructureerde vroegsignalering, door het medische en sociale domein.

Persoonlijke zorg- en ondersteuningsbehoeften en doelen worden opgenomen in een zorgplan. Waar nodig wordt een coördinator aangesteld die het overzicht bewaakt en aanspreekpunt is voor zowel de oudere zelf als andere disciplines.

In het handboek Om U 3.0 is alles te vinden over gestructureerde, integrale, proactieve ouderenzorg. Of kijk op www.omuutrecht.nl.

Annemarie Sprengers
Voorzitter werkgroep Ouderenzorg

“Ouderenzorg vraagt om samenwerking binnen een multidisciplinair team in de wijk. Wij bieden met elkaar de zorg en ondersteuning die de oudere nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.”

We maken meer mogelijk

Continuïteit in de ouderenzorg wordt niet alleen gevraagd binnen de eerste lijn, maar ook tussen eerste en tweede lijn.

Daarom maakt HUS in het convenant Transmurale Zorg voor Kwetsbare Ouderen afspraken met ziekenhuizen, VVT-aanbieders en apothekers over de overdracht bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis. Hier horen ook afspraken over eerstelijns verblijf bij.

Ons doel

De ouderenwerkgroep van HUS stelt zich tot doel om huisartsenpraktijken mogelijk te maken integrale proactieve ouderenzorg te leveren. Onder andere door nascholing te organiseren, deel te nemen aan overleggen met samenwerkingspartners en input te geven op lopende projecten.

Werkgroep
Annemarie Sprengers

Kaderhuisarts Ouderenzorg

Hanneke van de Sandt

Specialist ouderenzorg Careyn

Ilona van Nes

Buurtteam

Beer Boneschansker

Cosbo

Nienke Bleijenberg

LRJG

Zorg Coördinatie Centrum (ZCC)

Algemeen  nummer: 085-7735777

COVID nummer:        085-1124755
Aanvragen tijdelijk verblijf, zie bericht oktober 2020.

Downloads

ONUe informatie voor huisartsen

207 KB 343 Downloads

Handboek ouderenzorg 2018

2.60 MB 990 Downloads

    Samenvattingskaart RTA Ouderenzorg

    415.62 KB 810 Downloads

    RTA Ouderenzorg

    430.79 KB 871 Downloads