Wat is Ouderenzorg?

Zorg voor ouderen gaat over proactieve, integrale zorg. Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk, medisch en sociaal. Daarom werken we in de stad Utrecht met de Om U 3.0 methodiek. Dit houdt in dat er wijkgericht afstemming en samenwerking is tussen huisartsenpraktijk, buurtteams en wijkverpleging, maar ook met welzijn en de informele zorg. De oudere wordt maximaal in staat gesteld om zelf de regie te voeren. Het proactieve integrale aspect zit hem in de gestructureerde vroegsignalering die in samenhang door het medische en sociale domein uitgevoerd wordt. Persoonlijke zorg- en ondersteuningsbehoeften en doelen worden opgenomen in een zorgplan. Waar nodig wordt een coördinator aangesteld die het overzicht bewaakt en aanspreekpunt is voor de oudere zelf en andere disciplines. In het handboek Om U 3.0 is alles te vinden over gestructureerde, integrale, proactieve ouderenzorg. Of kijk op www.omuutrecht.nl.

Annemarie Sprengers
Voorzitter werkgroep Ouderenzorg

“Ouderenzorg vraagt om samenwerking binnen een multidisciplinair team in de wijk. Wij bieden met elkaar de zorg en ondersteuning die de oudere nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.”

We maken meer mogelijk

Continuïteit in de ouderenzorg wordt niet alleen gevraagd binnen de eerste lijn, maar ook tussen eerste en tweede lijn.

Daarom maakt HUS in het convenant Transmurale Zorg voor Kwetsbare Ouderen afspraken met ziekenhuizen, VVT-aanbieders en apothekers over de overdracht bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis. Hier horen ook afspraken over eerstelijns verblijf bij.

Ons doel

De ouderenwerkgroep van HUS stelt zich tot doel om huisartsenpraktijken mogelijk te maken integrale proactieve ouderenzorg te leveren. Onder andere door nascholing te organiseren, deel te nemen aan overleggen met samenwerkingspartners en input te geven op lopende projecten.

Werkgroep
Hanneke van de Sandt

Specialist ouderenzorg Careyn

Ilona van Nes

Buurtteam

Martina van den Dool

Cosbo

Nienke Bleijenberg

LRJG

Annemarie Sprengers

Kaderhuisarts Ouderenzorg

Downloads

ONUe informatie voor huisartsen

207 KB 284 Downloads

Overzicht casemanagement dementie

278.54 KB 340 Downloads

Handboek ouderenzorg 2018

2.60 MB 685 Downloads

    Samenvattingskaart RTA Ouderenzorg

    415.62 KB 457 Downloads

    RTA Ouderenzorg

    430.79 KB 483 Downloads