Werkgroep
Annemarie Sprengers

Kaderhuisarts Ouderenzorg

Ria Dijkstra
Fleur van Thiel
Hanneke van de Sandt

Specialist ouderenzorg Careyn

Ilona van Nes

Buurtteam

Beer Boneschansker

Cosbo

Nienke Bleijenberg

LRJG

Victor van Duuren
Aziz Kalla
Wat is Ouderenzorg?

Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk, zowel medisch als sociaal. Daarom werken we in de stad Utrecht met de Om U 3.0 methodiek. Dit houdt in dat we wijkgericht afstemmen en samenwerken tussen huisartsenpraktijk, buurtteam en wijkverpleging, maar ook welzijn en de informele zorg.

De oudere wordt zo maximaal in staat gesteld om zelf de regie te voeren. Het proactieve integrale van OmU ouderenzorg zit hem in de gestructureerde vroegsignalering, door het medische en sociale domein.

Persoonlijke zorg- en ondersteuningsbehoeften en doelen worden opgenomen in een zorgplan. Waar nodig wordt een coördinator aangesteld die het overzicht bewaakt en aanspreekpunt is voor zowel de oudere zelf als andere disciplines.

In het handboek Om U 3.0 is alles te vinden over gestructureerde, integrale, proactieve ouderenzorg. Of kijk op www.omuutrecht.nl.

Annemarie Sprengers
Voorzitter werkgroep Ouderenzorg

“Ouderenzorg vraagt om samenwerking binnen een multidisciplinair team in de wijk. Wij bieden met elkaar de zorg en ondersteuning die de oudere nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig thuis…

Ons doel

De ouderenwerkgroep van HUS stelt zich tot doel om huisartsenpraktijken mogelijk te maken integrale proactieve ouderenzorg te leveren. Onder andere door nascholing te organiseren, deel te nemen aan overleggen met samenwerkingspartners en input te geven op lopende projecten.

Zorg Coördinatie Centrum (ZCC)

Algemeen nummer: 085-7735777

COVID-nummer: 085-1124755

Aanvragen tijdelijk verblijf, zie bericht oktober 2020.

Nieuwe werkwijze beoordeling inbewaringstelling (IBS) per 1 april 2021, zie routeschema en verwijsinformatie.

We maken meer mogelijk

Continuïteit in de ouderenzorg wordt niet alleen gevraagd binnen de eerste lijn, maar ook tussen eerste en tweede lijn.

Daarom maakt HUS in het convenant Transmurale Zorg voor Kwetsbare Ouderen afspraken met ziekenhuizen, VVT-aanbieders en apothekers over de overdracht bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis. Hier horen ook afspraken over eerstelijns verblijf bij.

Downloads

ONUe informatie voor huisartsen

207 KB 842 Downloads

Handboek ouderenzorg 2018

2.60 MB 1794 Downloads

Samenvattingskaart RTA Ouderenzorg

415.62 KB 1577 Downloads

RTA Ouderenzorg

430.79 KB 1678 Downloads

Samenvattingskaart RTA Ouderenzorg

415.62 KB 1577 Downloads

RTA Ouderenzorg

430.79 KB 1678 Downloads