Stadscoördinator en medisch trio

Stadscoördinator Ouderen

View details
Annemarie Sprengers

Kaderhuisarts Ouderenzorg

Simone van Leeuwen

Fysiotherapeut

Routekaart OmU
Waarom?

Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk, zowel medisch als sociaal. Vroegtijdig signaleren draagt ertoe bij dat ouderen langer in goede gezondheid thuis kunnen wonen en minder zorgvraag hebben. Multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan samenhangende zorg en dus een betere kwaliteit. Preventie, multidisciplinaire samenwerking en ontschotting voorkomen dubbelingen, onnodig door- en terugverwijzen en dat scheelt uiteindelijk in de kosten.

Hoe?

In de stad Utrecht werken we  met de Om U 3.0 methodiek. Dit houdt in dat we wijkgericht afstemmen en samenwerken tussen huisartsenpraktijk, buurtteam en wijkverpleging, maar ook welzijn en de informele zorg.

De oudere wordt zo maximaal in staat gesteld om zelf de regie te voeren. Het proactieve integrale van OmU ouderenzorg zit hem in de gestructureerde vroegsignalering, door het medische en sociale domein.

Persoonlijke zorg- en ondersteuningsbehoeften en doelen worden opgenomen in een zorgplan. Waar nodig wordt een coördinator aangesteld die het overzicht bewaakt en aanspreekpunt is voor zowel de oudere zelf als andere disciplines.

In het handboek Om U 3.0 is alles te vinden over gestructureerde, integrale, proactieve ouderenzorg. Of kijk op www.omuutrecht.nl

Annemarie Sprengers
Voorzitter werkgroep Ouderenzorg

“Ouderenzorg vraagt om samenwerking binnen een multidisciplinair team in de wijk. Wij bieden met elkaar de zorg en ondersteuning die de oudere nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig thuis…

ONUe

Sinds enkele jaren heeft HUS samenwerkingsafspraken met het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn ONUe ONUe is een snelgroeiend netwerk van Specialisten Ouderenzorg (SO) en Gezondheidszorg(GZ)-psychologen, afkomstig van zes verschillende (zorg)organisaties.

De specialistische kennis van ONUe behandelaren wordt ingezet voor kwetsbare ouderen met complexe multimorbiditeit. Inmiddels werken vrijwel alle HUS-praktijken samen met de SO’s en GZ-psychologen van ONUe.

Factsheet
Ons doel

De stedelijke werkgroep ouderen stelt zich tot doel om proactieve ouderenzorg te leveren. Onder andere door nascholing te organiseren, deel te nemen aan overleggen met samenwerkingspartners en input te geven op lopende projecten.

Zorg Coördinatie Centrum (ZCC)

Algemeen nummer: 085-7735777

COVID-nummer: 085-1124755

Aanvragen tijdelijk verblijf, zie bericht oktober 2020.

Nieuwe werkwijze beoordeling inbewaringstelling (IBS) per 1 april 2021, zie routeschema en verwijsinformatie.

Thuiszorg en covid

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is een escalatieprocedure vastgelegd voor COVID patiënten. Deze wordt nu ook voor non-COVID patiënten toegepast.

Werkwijze:

Wanneer je  voor een patiënt thuiszorg zoekt dan neem je contact op met een thuiszorgorganisatie. Meestal uit jouw wijk/regio. Indien de thuiszorgorganisatie je vraag niet kan honoreren dan nemen zij  de rol van bemiddelaar op zich, zoals contractueel vastgelegd in de overeenkomst met zorgverzekeraars, en bellen maximaal 3 andere thuiszorgaanbieders. Resulteert dit niet in het vinden van passende zorg dan neemt de aanbieder contact op met zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar van de patiënt.

De huisarts kan er in overleg met de wijkverpleegkundige ook voor kiezen om zelf maximaal 3 thuiszorgorganisaties te bellen en daarna zelf contact op te nemen met zorgbemiddeling. Indien de thuiszorgorganisatie deze procedure niet kent dan kun je ze op deze informatie wijzen.

Eerste lijn Utrecht stad

Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten werken intensief samen. Juist in de ouderenzorg is continuïteit tussen eerste en tweede lijn van groot belang.

Daarom maken we  in het convenant Transmurale Zorg voor Kwetsbare Ouderen afspraken met ziekenhuizen, VVT-aanbieders en apothekers over de overdracht bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis. Hier horen ook afspraken over eerstelijns verblijf bij.

Downloads

ICPC overzicht

0.00 KB 8730 Downloads

Contactboekje Careyn

0.00 KB 13759 Downloads

Escalatieprocedure wijkverpleging

0.00 KB 12047 Downloads

Werkproces diagnostiek naar dementie

0.00 KB 14027 Downloads

ONUe informatie voor huisartsen

207 KB 18667 Downloads

Contactboekje Careyn

0.00 KB 13759 Downloads

Escalatieprocedure wijkverpleging

0.00 KB 12047 Downloads

Samenvattingskaart RTA Ouderenzorg

415.62 KB 23249 Downloads

RTA Ouderenzorg

430.79 KB 23495 Downloads