Werkgroep

Stadscoördinator Chronische zorg

Brigitte Wieman

Diëtist

Gerrit van Ommeren
Cor Zagers

Fysiotherapeut

Clara Wilkens
Wat zijn chronische longziekten?

Astma en COPD zijn chronische aandoeningen van de longen. Astma en COPD zijn ongeneeslijke ziekten met benauwdheid, hoest en slijm als belangrijkste kenmerken. Een chronische longaandoening beïnvloedt het wel en wee van de patiënt in vele opzichten.

Clara Wilkens, voorzitter werkgroep longen

“Longen hebben invloed op het hele lichaam. Wanneer iemand een chronische longziekte heeft, heeft dit invloed op het hele systeem. De zorg rondom longziekten optimaal regelen is ons doel.”

Ons doel

De werkgroep longen organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij longzorg betrokken zijn en faciliteert de longzorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de longzorg te bevorderen worden spirometrie visitaties en casuïstiekbesprekingen gedaan, scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten voor ketenpartners gehouden.

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals longartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, longverpleegkundigen, apothekers, praktijkondersteuners en eerstelijnspsychologen. Zorg voor mensen met longziekten (op dit moment COPD) wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met longziekten.

Downloads

Contactboekje Careyn

0.00 KB 1 Downloads

KNCF Richtlijn

0.00 KB 580 Downloads

Samenvattingskaart COPD

0.00 KB 792 Downloads

Lijst fysiotherapeuten COPD netwerk

109.12 KB 1943 Downloads

Patiëntenfolder COPD ketenzorg

46.83 KB 2035 Downloads

Protocol Astma- en COPD-zorg

7.28 MB 3728 Downloads

RTA COPD

563.57 KB 3673 Downloads

Contactboekje Careyn

0.00 KB 1 Downloads

Lijst fysiotherapeuten COPD netwerk

109.12 KB 1943 Downloads

Casuistiekbespreking - agenda

85.66 KB 3368 Downloads

Overzicht logopedisten

67.05 KB 3215 Downloads

KNCF Richtlijn

0.00 KB 580 Downloads

Samenvattingskaart COPD

0.00 KB 792 Downloads

Protocol Astma- en COPD-zorg

7.28 MB 3728 Downloads

Zorgmodule Stoppen-met-roken

1.69 MB 3547 Downloads

No show - Protocol

166.12 KB 4198 Downloads

RTA COPD

563.57 KB 3673 Downloads

Samenvattingskaart RTA COPD

473.78 KB 3663 Downloads