Werkgroep

Stadscoördinator Chronische zorg

Praktijkconsulent Chronische zorg

Praktijkconsulent chronische zorg

Brigitte Wieman

Diëtist

Gerrit van Ommeren
Cor Zagers

Fysiotherapeut

Clara Wilkens
Wat zijn chronische longziekten?

Astma en COPD zijn chronische aandoeningen met benauwdheid, hoest en slijm als belangrijkste kenmerken. Een chronische longaandoening beïnvloedt het wel en wee van de patiënt in vele opzichten.

Clara Wilkens, voorzitter werkgroep longen

“Longen hebben invloed op het hele lichaam. Wanneer iemand een chronische longziekte heeft, heeft dit invloed op het hele systeem. De zorg rondom longziekten optimaal regelen is ons doel.”

Longformularium

Er zijn in Nederland veel verschillende inhalatiemedicamenten beschikbaar voor mensen met  astma en COPD. Deze verscheidenheid maakt de keuze complex. Het longformularium helpt zorgverleners bij het maken van een goede keuze op basis van devices in plaats van werkzame stoffen. Uitgangspunt zijn de hiervoor geldende landelijke richtlijnen.

Dankzij de samenwerking tussen huisartsen, longartsen en apothekers tijdens de totstandkoming van het longformularium wordt het formularium zowel in het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijken gehanteerd. Hierdoor krijgen patiënten meer eenduidige, op elkaar afgestemde devices en is betere medicatie-uitleg mogelijk. Dit komt de therapietrouw en dus de werking ten goede.

Ons doel

De stedelijke werkgroep longen is onderdeel van het thema chronische zorg. Patiënten kampen vaak met een stapeling van aandoeningen waarbij een persoonsgerichte aanpak vereist is.

De werkgroep organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij longzorg betrokken zijn en faciliteert de longzorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de longzorg te bevorderen worden spirometrie visitaties en casuïstiekbesprekingen gedaan, scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten voor ketenpartners gehouden.

Eerstelijn Utrecht stad

Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten werken samen met andere zorgverleners, zoals longartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, longverpleegkundigen, apothekers, praktijkondersteuners en eerstelijnspsychologen.

Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met longziekten.

Downloads

Collectieve contractering 2022

0.00 KB 534 Downloads

Contactboekje Careyn

0.00 KB 2148 Downloads

KNCF Richtlijn

0.00 KB 3495 Downloads

Samenvattingskaart COPD

0.00 KB 3320 Downloads

Lijst fysiotherapeuten COPD netwerk

109.12 KB 4683 Downloads

Patiëntenfolder COPD ketenzorg

46.83 KB 4867 Downloads

Protocol Astma- en COPD-zorg

7.28 MB 7010 Downloads

RTA COPD

563.57 KB 7398 Downloads

Contactboekje Careyn

0.00 KB 2148 Downloads

Lijst fysiotherapeuten COPD netwerk

109.12 KB 4683 Downloads

Casuistiekbespreking - agenda

85.66 KB 6859 Downloads

Overzicht logopedisten

67.05 KB 6581 Downloads

KNCF Richtlijn

0.00 KB 3495 Downloads

Samenvattingskaart COPD

0.00 KB 3320 Downloads

Protocol Astma- en COPD-zorg

7.28 MB 7010 Downloads

Zorgmodule Stoppen-met-roken

1.69 MB 6869 Downloads

No show - Protocol

166.12 KB 8403 Downloads

RTA COPD

563.57 KB 7398 Downloads

Samenvattingskaart RTA COPD

473.78 KB 7309 Downloads