Wat houdt GGZ-Sociaal domein in?

Onze werkgroep richt zich op problemen die zich voordoen in het psychische en sociale domein. Maar de wisselwerking met het lichamelijke deel hoort daar ook bij. Bijvoorbeeld depressieve klachten bij mensen met diabetes of COPD, maar ook lichamelijke screening op het metabool syndroom (een serie gezondheidsklachten die nauw verband met elkaar houden) bij chronisch psychiatrische patiënten.

Christine Weenink

“In de wijken, met ieder zijn eigen differentiatie en eigenheid in populatie en problematiek, is het belangrijk deze keten op te zetten en te versterken. Zo kunnen mensen met psychische klachten op de juiste plaats, door de juiste professional geholpen worden. Stepped en matched care; Zinnig, zuinig en doelmatig.”

We maken meer mogelijk

De HUS heeft actief de samenwerking opgezocht met diverse GGZ-instellingen in de stad wat geleid heeft tot een Raamovereenkomst Utrecht Geestelijk gezond. Hierin zijn afspraken gemaakt rond de thema’s verwijzen en terugverwijzen en consultatie door psychiater of psycholoog in de huisartsenpraktijk. De HUS heeft de POH GGZ Module centraal gecontracteerd met Achmea. Dit geeft mogelijkheden om voor een grote groep patiënten (130.000) afspraken te maken over bijvoorbeeld consultatie, inzet van E-health en preventief groepsaanbod. Verder faciliteert de HUS in GGZ-scholing voor huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) en zijn intervisiegroepen voor POH GGZ opgericht.

Ons doel

Psychische klachten komen veel voor, zowel in de algemene bevolking als bij mensen met gezondheidsproblemen. Voorkomen dat deze klachten leiden tot echte stoornissen, die grote impact hebben op het dagelijks functioneren, is een belangrijk doel van de werkgroep GGZ-Sociaal domein.

Werkgroep
Janet Miedema

Coordinator GGZ-zorg

Nikki Makkes

Huisarts

Linda Oberhammer

Huisarts

Christine Weenink

Voorzitter

Ria van Bodegom

Huisarts

Downloads

EPA Zorgprogramma

767.17 KB 70 Downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 547 Downloads

Overzicht POH-GGZ via HUS

26.24 KB 335 Downloads

Handboek POH-GGZ

7.68 MB 521 Downloads

Behandel- en consultatieaanbod

31.45 KB 308 Downloads

4DKL

206.49 KB 245 Downloads

  Behandel- en consultatieaanbod

  31.45 KB 308 Downloads

   Overzicht POH-GGZ via HUS

   26.24 KB 335 Downloads

   Handboek POH-GGZ

   7.68 MB 521 Downloads

    EPA Zorgprogramma

    767.17 KB 70 Downloads

    Indicatoren Ketenzorg

    32.69 KB 547 Downloads

    4DKL

    206.49 KB 245 Downloads