Stadscoördinator en medisch trio

Stadscoördinator GGZ

Nikki Makkes

Kader huisarts GGZ

Apotheker

Meer over Sterkzorg
Waarom?

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening. Er is een duidelijke wisselwerking met lichamelijke klachten die vaak de aanleiding zijn voor contact met een huisarts.

Op dit moment zijn de wachtlijsten voor GGZ lang, wat betekent dat hulpvragers veelal zijn aangewezen op de eerstelijn. Daarom is het van groot belang dat de partners in de eerstelijn elkaar weten te vinden.

Hoe?

HUS heeft enkele jaren geleden actief samenwerking gezocht met diverse GGZ-instellingen in de stad, wat heeft geleid tot afspraken over verwijzingen en consultatie door psychiater of psycholoog in de huisartsenpraktijk.

HUS heeft de POH GGZ Module centraal gecontracteerd met Zilveren Kruis. Er zijn afspraken  over  consultatie, inzet van E-health en een preventief groepsaanbod.

De eisen aan de POH-GGZ worden aangescherpt. HUS investeert daarom in opleiding, praktijkondersteuning en intervisie van POH GGZ. Daarvoor heeft zij o.a. een contract met Praktijksteun, die hierin kennis en ervaring heeft opgebouwd en is er een werkgroep scholing om de relatie met de stedelijke ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Ons doel

Voorkomen dat psychische klachten leiden tot echte stoornissen met grote impact op het dagelijks functioneren. Met de huidige wachtlijsten is dat geen sinecure.

Factsheet
Eerstelijn Utrecht stad

Vanuit de stedelijke werkgroep waarin huisartsen, POH-GGZ, psychologen en apothekers samenwerken zetten we sterk in op de volgende zaken:

Een herstel-ondersteunende aanpak, want psychische kwetsbaarheid is een dynamische toestand die je kunt leren hanteren. Vanuit pilots in de wijken ontwikkelen we een stedelijke aanpak.

Structureel overleg in de wijk, waarin we casuïstiek bespreken en ons richten op het terugdringen van wachtlijsten.

Daarbij werken we in de medisch sociale driehoek van huisarts en buurtteam, waarbij we gebruik maken van de methodiek “Welzijn op Recept.”

Ontwikkelen van ondersteunende tools voor ALK (aanhoudende lichamelijke klachten) problematiek.

Kennisuitwisseling tussen de wijken, vanuit pilots in de wijken ontwikkelen we een stedelijke aanpak.

Downloads

Zorgprogramma ALK

0.00 KB 294 Downloads

Overzicht ketenpartners anderstaligen

113.88 KB 18795 Downloads

Consultatie Menukaart Huisarts (Ksyos)

141.91 KB 26336 Downloads

Behandel- en consultatieaanbod

31.45 KB 25402 Downloads

4DKL

206.49 KB 25736 Downloads

Overzicht ketenpartners anderstaligen

113.88 KB 18795 Downloads

Consultatie Menukaart Huisarts (Ksyos)

141.91 KB 26336 Downloads

Behandel- en consultatieaanbod

31.45 KB 25402 Downloads

Zorgprogramma ALK

0.00 KB 294 Downloads

4DKL

206.49 KB 25736 Downloads

Overzicht ketenpartners anderstaligen

113.88 KB 18795 Downloads