Stadscoördinator en medisch trio
Waarom?

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie en dus minder zorgvraag. Multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan meer begrip voor elkaar en tevredener professionals.

Ontschotten draagt bij aan samenhangende zorg en dus een betere kwaliteit. Preventie, multidisciplinaire samenwerking en ontschotting voorkomen dubbelingen, onnodig door- en terugverwijzen en dat scheelt uiteindelijk in de kosten.

Hoe

We baseren ons op signalen vanuit het werkveld:

  • Vroegtijdig signaleren
  • Samenwerking tussen medisch en sociaal domein versterken
  • Ontschotten tussen nulde, eerste en tweedelijns gezondheidszorg
  • Baseren op wijkdata
  • Netwerken in de wijk en de stad vormgeven
  • Overlap voorkomen door goede afstemming met bestaand aanbod
Ons doel

De stedelijke werkgroep jeugd zet het perspectief van de jeugdige en het gezin in de eigen context centraal. De zorg sluit aan op de hulpvraag van de jeugdige en het gezin qua tijdigheid, pro-activiteit en maatwerk.

De zorg is zo licht als verantwoord en zo zwaar als nodig. Dichtbij het kind, in een vertrouwde omgeving en met een vertrouwde professional. Kind en ouder hebben medezeggenschap over het zorgtraject, zij bepalen tempo en inhoud en geven aan in hoeverre de sociale omgeving geïnformeerd wordt en hen kan ondersteunen.

Factsheet
Eerstelijn Utrecht stad

Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten werken samen met consultatiebureaus, zorgconsulenten basisonderwijs, kinderdagverblijven,m naschoolse opvang, kinderartsen, WKZ, ambulante begeleiding (Reinaerde, Altrecht,  Tussenvoorziening), sociaal en beweegmakelaars, Incluzio.

De stedelijke werkgroep Jeugd werkt nauw samen met Jeugd duo’s in de wijken.

Downloads