Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

Janneke Spitsbaard – Velmans

“De juiste zorg op de juiste plek voor de diabetes patiënt. Daar gaan we voor. Goede samenwerking, afstemming en afspraken tussen zorgverleners zijn hierbij erg belangrijk.”

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Ons doel

De werkgroep diabetes organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

Werkgroep

Praktijkconsulent chronische zorg

Brigitte Wieman

Diëtist

Eveline Fassaert

Praktijkondersteuner

Marieke van Dreven

DM-verpleegkundige

Janneke Spitsbaard – Velmans

Kaderhuisarts DM

Downloads

Logistiek DM protocol 2019

67.04 KB 300 Downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 734 Downloads

Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

65.52 KB 392 Downloads

Stroomschema verwijzing diëtiste

71.64 KB 387 Downloads

No show - Protocol

166.12 KB 458 Downloads

Schema taakverdeling

100.04 KB 404 Downloads

Handleiding voetscreening

206.09 KB 378 Downloads

Filmpje Diabetes Box - avondsnack

0.00 KB 133 Downloads

Filmpje Diabetes Box - dagcurve

0.00 KB 113 Downloads

  NDF voedingsrichtlijn diabetes

  7.33 MB 1 Downloads

  Stroomschema verwijzing diëtiste

  71.64 KB 387 Downloads

   Adressen podotherapeuten

   15.01 KB 106 Downloads

   Stroomschema verwijzing diëtiste

   71.64 KB 387 Downloads

    Protocol Diabeteszorg

    411.35 KB 759 Downloads

    RTA Diabetes

    553.87 KB 140 Downloads

    Addendum oogartsen bij RTA DM

    383.56 KB 80 Downloads

    Samenvattingskaart RTA Diabetes

    423.55 KB 140 Downloads

     Adressen podotherapeuten

     15.01 KB 106 Downloads

     Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

     65.52 KB 392 Downloads

     Handleiding voetscreening

     206.09 KB 378 Downloads

     Formulier voetscreening

     59.23 KB 751 Downloads